Global Birding

Dutch Birders reizen meer dan ooit en geen plek op aarde is meer veilig voor ze, wat natuurlijk niet wil zeggen dat alle vogelsoorten zomaar even te doen zijn. De serie ´Global Birding´ gaat verder dan Nederland en de Western Palearctic. Voor deze serie worden al dan niet bloedstollende verhalen over ontmoetingen met fantastische soorten, tips over (nieuwe) global hot-spots of gewoon informatie en/of beeldmateriaal over interessante vogelsoorten buiten de WP gaarne ingewacht door de webredactie. Stuur je bijdrage op naar webredactie@dutchbirding.nl Vergeet in ieder geval niet in de bijdragen voor ´Global Birding´ bij elke soort de Latijnse naam te noemen!

Ondersteun South Georgia Diving Petrel-onderzoek / Support South Georgia Diving Petrel research

28 juli 2016  ·  Johannes Fischer  ·  2943 × bekeken

Ondersteun South Georgia Diving Petrel onderzoek

Op dit moment doe ik onderzoek aan de ecologie en bescherming van een van de meest onbekende en enigmatische zeevogels ter wereld: de South Georgia Diving Petrel. De kolonie op Codfish Island in Nieuw Zeeland is de laatste in de hele Pacifische Oceaan en telt slechts 150 individuen! Gedurende het afgelopen broedseizoen heb ik de bedreigingen op het land onderzocht. In het volgende broedseizoen ga ik de bedreigingen op zee bestuderen met miniatuur Global Location Sensing (GLS) loggers. Hierdoor kan ik de verspreiding van de soort analyseren en dus achterhalen wat de bedreigingen op zee zijn. Dit zal in directere conservatie voor de populatie resulteren.

Helaas zijn de reis- en verblijfskosten die met afgelegen eilanden komen vrij hoog. Om mijn tijd in het veld te verlengen en dus de waarschijnlijkheid om alle GLS loggers te verzamelen te verhogen, heb ik uw hulp nodig. Ik doe mee aan een internationale zeevogel crowd funding challenge: www.experiment.com/divingpetrels. Als u het project ondersteunt draagt u rechtstreeks bij aan de bescherming van de South Georgia Diving Petrel. Bovendien krijgt u de kans om “over mijn schouder mee te kijken” terwijl het onderzoek vordert! Help mij bij het beschermen van de Nieuw Zeelandse South Georgian Diving Petrel-populatie!

Johannes Fischer

Support South Georgia Diving Petrel research

I am currently leading a research project in New Zealand dedicated at the ecology and conservation of one of the most poorly-known and enigmatic seabirds on the planet: the South Georgia Diving Petrel. The colony on Codfish Island, New Zealand, is the last remnant of the Pacific Ocean population and numbers 150 individuals only! Last breeding season I assessed a vast range of terrestrial threats and in the upcoming season I will assess the pelagic threats using miniaturized Global Location Sensing (GLS) loggers. This will allow me to study the offshore distribution and infer at-sea threats. This will result in more fine-tuned conservation management to secure the Critically Endangered population in New Zealand.

Travel to and stay on remote offshore islands is expensive. To extend my field season and thus maximize the chances of collecting all deployed GLS loggers, I need your help. I am participating in an international seabird crowd funding challenge: www.experiment.com/divingpetrels. By supporting the project you are directly contributing to the conservation of the South Georgia Diving Petrel. In addition, you will be kept up to date on the progress, so you get the chance to “look over my shoulder” during the research! Help save New Zealand’s South Georgia Diving Petrels by donating and sharing!

Johannes Fischer

South Georgia Diving Petrel Pelecanoides georgicus (Johannes Fischer)

Discussie

Johannes Fischer  ·  5 augustus 2016  10:23

Dankzij de fantastische ondersteuning van velen is het eerste doel bereikt! De verlenging van de eerste trip is een feit! Een groot dankwoord gaat naar allen die het onderzoek ondersteunen. De crowd funding campagne is echter nog niet over en we proberen nog wat verder komen. In januari zullen juvenielen geringd moeten worden. Als onderzoek aan baby diving petrels je niet prikkelt, wat dan wel?

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?