Dwergooruil uit Italië in Delft in mei-juni 2021

Max Berlijn  ·  15 juni 2021  22:10

Gaaf, was er graag bij geweest.

Merijn Loeve  ·  15 juni 2021  23:10, gewijzigd 15 juni 2021  23:10

Super actie! 

Arnoud B van den Berg  ·  16 juni 2021  09:37

Uitstekend gedaan & belangwekkende informatie.

Lodi Nauta  ·  16 juni 2021  09:50

Heel leuk om te lezen en inderdaad belangwekkende informatie! Mooie actie. Wat jullie vast al hebben gedaan of nog gaan doen: even de buurt informeren (klein stukje in lokaal krantje of iets dergelijks). Vinden ze vast leuk na al die nachten wakker te hebben gelegen :)

Arnoud B van den Berg  ·  16 juni 2021  10:51, gewijzigd 16 juni 2021  10:51

PS: Zoals eerder gezegd, is dit in feite dus de eerste Dwergooruil voor NL waarvan de wilde herkomst aantoonbaar is....Dick Groenendijk  ·  16 juni 2021  11:39, gewijzigd 16 juni 2021  11:40

Nou Arnoud, 'aantoonbaar' is misschien wel te sterk. Begrijp me goed, dit is voor mij persoonlijk prachtig en ruim voldoende, maar om zoiets echt zeker te weten, zou je ook nog willen weten dat de vogel in Italië voor zijn ringvangst niet is ontsnapt/losgelaten. Kortom, echt helemaal wetenschappelijk aantonen/zeker weten doe je het hiermee nog niet............

Maar: ook voor mij persoonlijk zijn de aanwijzingen voor een wilde herkomst van deze soort heel erg sterk (en zelfs overtuigend). Maar op een of andere manier heb ik er bij deze soort sowieso al nooit een probleem mee gehad. 


Arnoud B van den Berg  ·  16 juni 2021  13:43, gewijzigd 16 juni 2021  13:53

Aantoonbaar leek me hier een goed woord. Helemaal 100% bewijzen kun je een herkomst in principe nooit: wat er met een vogel gebeurt voor en na een ringvangst is niet na te gaan, tenzij je zoals nu met Havikarenden en Lammergieren gebeurt, exemplaren vanaf het verlaten van het nest van uur tot uur met behulp van gps kunt volgen.

De aanwezigheid van een 'aluminium' ringersring is wel op te vatten als een indicatie voor een wilde herkomst; die twee Witkopgorzen met zo'n (weliswaar niet afgelezen) ring gaven ook wat meer vertrouwen.

Zo meende indertijd een aantal waarnemers dat de 'Canvasback van Cock' aantoonbaar van wilde herkomst was toen bleek dat die vogel de restanten van een vaak voor veldonderzoek in de VS gebruikte wing clip bleek te dragen. Daar kon je blijkbaar over van mening verschillen...

Eduard Sangster  ·  16 juni 2021  15:35

Goede actie mannen ! 

Wim Wiegant  ·  17 juni 2021  01:29, gewijzigd 17 juni 2021  01:31

Was het niet zo, Arnoud (de koning van de tendentieuze aantekeningen op deze site), dat de Grote Tafeleend (ontdekt door Cock Reijnders) was afgewezen als wild omdat niet bekend was of de genoemde wingclips eigenlijk wel ooit bij deze soort werden aangebracht...?
Zoiets staat me bij, uit het hoofd, het is al een tijdje terug. 

Als ik het mis heb, neem ik alles terug, en beweer het tegendeel...! 

Wim Wiegant  ·  17 juni 2021  01:41, gewijzigd 17 juni 2021  01:43

Nog even een filosofische overweging: als je nu nooit naar nesten zou gaan kijken, zou dan het eerste "bewijs" van het wilde voorkomen van de Roodborst in Nederland het vaststellen van een geringde Roodborst zijn...?

Peter de Knijff  ·  17 juni 2021  07:25

Moet deze wel als nestjong in Nederland geringd zijn Wim....

Edwin Russer  ·  17 juni 2021  09:00

Wim en Arnoud, zie de toelichting van de CDNA. 

Arnoud B van den Berg  ·  17 juni 2021  10:53, gewijzigd 17 juni 2021  14:10

@Wim: Herinner me de volgende feiten: 1) restant van een wing clip werd pas ontdekt op een foto in de laatste weken dat de ongeringde vogel in zijn wintergroep van Tafeleenden te zien was;  2) wing clips werden door biologen in de VS gebruikt om individuele wilde vogels in het veld te herkennen;  3) wing clips (zonder ring) wordt niet gebruikt in de kooivogelwereld;  4) indertijd was het volgens velen in Engeland (eg, Birding World) waarschijnlijk dat de vogel van Castricum (in de winters van 2002/03 tot en met 2007/08) dezelfde was als die van Oost-Engeland (in aansluitende winters van 1996/97 tot 2000/01);  4) als het klopt dat het Engelse (nog op de lijst) en het Castricumse (inmiddels afgewezen) geval hetzelfde exemplaar betreft, dan moet die wing clip in-of-vóór 1996 zijn aangebracht;  5) een aantal van ons (eg, CDNA) heeft zonder succes geprobeerd te achterhalen of er in Noord-Amerika begin jaren 1990 met wing clips aan Canvasbacks plaatsvond.

Op deze opsomming past denk ik eerder het woord intrigerend dan 'tendentieus', toch? 


Max Berlijn  ·  17 juni 2021  11:19

Klopt Arnoud 👍

Wim Wiegant  ·  17 juni 2021  15:35, gewijzigd 17 juni 2021  15:44

BIj de opsomming, Arnoud, geldt eerder het woord intrigerend dan tendentieus. Dat geldt niet voor je eerdere opmerkingen: "Zo meende indertijd een aantal waarnemers", waartoe je zelf ook behoort, en :"Daar kon je blijkbaar over van mening verschillen", waarmee je zoveel aangeeft als dat je het niet eens was of bent met de mening van de CDNA. 

Vergis je niet: ik ben het óók niet eens met de mening van de CDNA omtrent het intrigerende geval van de Grote Tafeleend. Ik vind het geval veel beter dan dat van de Amerikaanse Tafeleend, die wel is aanvaard. 

Peter de Knijff  ·  17 juni 2021  16:05, gewijzigd 17 juni 2021  16:06

Er is lange tijd (en wellicht nu nog) geen coördinatie geweest in Amerika en Canada t.a.v. kleurring/merker projecten bij vogels. Het waren veeleer privé projecten van onderzoekers.

Zelfs projecten welke o.a. bij de International Wader Study Group bekend waren, bleken onmogelijk te benaderen teneinde waarnemingen/aflezingen te rapporteren, meestal vanwege de kortdurende aanstellingen van de onderzoekers.

Ik zou daar geen hooggespannen verwachtingen van hebben. Ook nu niet.

Martinus de Groot  ·  29 juni 2021  17:41

Ik kan me vergissen, maar het geluid van een Dwergooruil hoor ik hier in Leusden iedere avond. Om de drie seconde een harde eentonige hoge toon. Of is dit een andere vogel?

Vincent van der Spek  ·  30 juni 2021  08:58

Heb je de vroedmeesterpad overwogen, Martinus? Die kan er op lijken. Als je het geluid opneemt met je telefoon, is er zekerheid over te krijgen. Groet, Vincent

Folkert Jan Hoogstra  ·  1 juli 2021  20:00

Via zeldzaamheden app wordt gemeld dat er geen Dwergooruil maar wel Vroedmeesterpadden zijn gevonden 

Gerard ten Hoope  ·  17 juli 2021  13:36

Lees dit nu pas. Ik woon vlakbij en op een avond was de roep ineens niet meer te horen. Mooi verhaal en mooie foto. Hoop dat ie een goede thuisreis heeft gemaakt.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?