Dwergooruil · 28-05-2021 · Meermanstraat, Delft, Zuid-Holland · Arnoud B van den Berg

Arnoud B van den Berg  ·  28 mei 2021  14:32, gewijzigd 28 mei 2021  14:58

00:18. Lage frekwentie van 1312 Hz maximale intensiteit correspondeert met een mannetje (vrouwtje zingt gemiddeld iets hoger). De 'L'-vorm van elke roep (uiterst snelle daling) verschilt van Dwerguil, die dat vrijwel niet laat zien (cf Undiscovered owls/The Sound Approach). Gemiddelde van 22 strofes (zang-roepen) per minuut is standaard; de strakke regelmaat met vaste afstanden tussen elke roep is een van de verschillen tussen Dwergooruil en Vroedmeesterpad, die onregelmatiger zingt. Elke Dwergoor zingt weer anders: de vogel van Delft had zoals de meeste geen 'bib'-tussenroepjes en varieerde niet met twee roepvarianten.

Jan Hein van Steenis  ·  11 juni 2021  07:47

In Noordrijn-Westfalen zijn inmiddels van drie plekken Dwergooruilen gemeld. In het Ruhrgebied zijn buurtbewoners met tuinslangen bezig de laatst-gemelde vogel te verjagen... of dat een leuke plek is om hem te gaan twitchen is de vraag.

Max Berlijn  ·  11 juni 2021  15:36

en dan hebben ze het hier over een incidenteel lampje...:-)

Eduard Sangster  ·  11 juni 2021  15:59, gewijzigd 11 juni 2021  15:59

@JH, why ?? Worden de bewoners gek van de hypnotiserende roep die hen uit de slaap houdt? Of worden ze gek van al die horden twitchers, waarvan ik dacht dat dat wel meeviel in Duitsland ? Of zijn ze baldadig uit corona verveling ?  

Jan Hein van Steenis  ·  12 juni 2021  23:38

Ze worden gek van de roep.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?