November/Novembre 2020

Lieven De Temmerman  ·  6 december 2020  08:53, gewijzigd 6 december 2020  08:57

Men lijkt te suggereren dat de Rotszwaluwen van de Alpen kwamen. Dat is natuurlijk meest aannemelijk, maar het is toch niet uitgesloten dat er Rotszwaluwen van bvb. de Balkan, Kaukasus, C-Azie of zelfs Mongolie tot hier komen? Uiteindelijk zijn dat de verst trekkende populaties, en analoog aan siberische zangers, zie ik een Mongoolse rotszwaluw even goed in staat om tot hier te komen. En uiteraard kan hij even goed (of nog beter van de Vogezen of het Zwarte Woud komen) :-)

Joachim Pintens  ·  6 december 2020  11:23

Met die zuidenwind suggereerde ik vooral dat ze daarmee richting de kust gestuwd werden, ongeacht vanwaar ze afkomstig zijn.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?