Dwerggorzen in Nederland, klein maar fijn

Gert Ottens  ·  16 oktober 2018  19:02

Leuk stuk! Meer van dit!

Rinse van der Vliet  ·  17 oktober 2018  14:24

In SOVON-nieuws, al jaren, door dezelfde auteurs. 

Gert Ottens  ·  17 oktober 2018  18:13

Weet ik toch, Rinse. Heb er zelf ook een paar geschreven :-) Maar ik denk dat veel bezoekers van deze site Sovon-Nieuws niet (maar wel zouden 'moeten') lezen. 

Leo Heemskerk  ·  17 oktober 2018  22:43, gewijzigd 17 oktober 2018  23:59

Figuur 1 geeft een erg vertekend beeld.

Het jaarlijks vast stellen hoeveel dwerggorzen door Nederland trekken is de laatste jaren steeds meer verbeterd. Meer vogelaars langs de kust in de goede tijd levert meer tp en trekkende gevallen op. Het starten en continu bemannen van telposten levert meer trekkende vogels op en zelfde individuen  kunnen hierdoor op meerdere posten geteld worden. De vangsten zijn nog wel ongeveer vergelijkbaar hoewel de kennis van vogels lokken met geluiden ook steeds meer bekend en gebruikt word.

Je kan dit het DB effect noemen!

Arjan Boele  ·  18 oktober 2018  08:01

Ja, klopt wat je zegt over figuur 1 Leo, zie ook onze vergelijkbare opmerkingen over die toename in het originele artikel. Voor de liefhebbers, de afgelopen jaren verschenen stukjes over deze schaarse(re) niet-broedvogels: Roodstuitzwaluw (in Sovon-Nieuws 2018-1), Lachstern (2017-3), Rouwkwikstaart (2017-1), Roze Spreeuw (2016-3), Kleine Zilverreiger (2016-1), Ortolaan (2015-3), Visarend (2015-1), Pallas’ Boszanger (2014-3), Pontische Meeuw (2014-1) en Roodkopklauwier (2013-3). Zie voor andere soortbesprekingen Sovon.nl.


Michel Veldt  ·  18 oktober 2018  23:28

Leuk stukje heren. Ik sluit me aan bij de oproep om meer soortgelijke artikelen (ook) hier te plaatsen. Even ter aanvulling op de voorjaarswaarnemingen: deze vogel telt niet als goed gedocumenteerde  voorjaarsmelding?

https://waarneming.nl/waarneming/view/42541170 

Arjan Boele  ·  19 oktober 2018  06:54

Die telt zeker ook wel Michel. Met 'laatste goed gedocumenteerde waarneming' bedoelen we de fenologie, dus 17 mei (in 1985 op Terschelling). Die vogel van Breskens uit je linkje (15 april) passeerde dus eerder in het seizoen en is in figuur 2 verwerkt als 'trekkend' (ook al was hij kort t.p.) in de derde pentade van april.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?