Cirlgors · 22-04-2018 · Geuzendijk, Budel, Noord-Brabant · Arnoud B van den Berg

Arnoud B van den Berg  ·  22 april 2018  19:35, gewijzigd 22 april 2018  19:36

met op de achtergrond zang van Boomleeuwerik, Vink, Fitis, Boompieper, Gekraagde Roodstaart en Merel en aanschuifelende twitchers; na 07:30

Thijs Fijen  ·  22 april 2018  21:03

Arnoud, is dit met zekerheid de duidelijke man Cirlgors? Als in: zag je de vogel dit geluid maken?

Arnoud B van den Berg  ·  22 april 2018  21:21

geen foto's kunnen maken; geluidsopnamen waren op 51.267, 5.623, ie, als ik goed ben ge-informeerd 150 m zuidwestelijk van de plek waar Ruud hem ontdekte

Thijs Fijen  ·  22 april 2018  21:49, gewijzigd 22 april 2018  21:50

Ik zou je ook wel geloven als je zegt dat jij, of anderen, kunnen bevestigen dat dit 100% zeker de Cirlgors is (ook zonder foto's), maar dat is niet helemaal duidelijk uit je bericht. 

Bas van der Burg  ·  22 april 2018  22:07

Hoi Thijs, na de eerste waarneming vanochtend (zo rond 0738u) verplaatste de vogel, zonder zich fatsoenlijk te laten zien, naar de open vlakte op Limburgs grondgebied (vlakte oost van tankbaan missch 200m ten noorden van monument). Ferry Ossendorp heeft de vogel daar, in vlucht, goed kunnen bekijken.  Betrof toen de zekere Cirlgors

Arnoud B van den Berg  ·  22 april 2018  22:24, gewijzigd 23 april 2018  07:17

@Thijs: heb snel m'n opnamen uit 'buitenlanden' gecheckt en zie op sonagrammen dat per individu de zang sterk kan verschillen;

een individu kan zijn zang variëren maar in hoeverre een zangstrofe van hetzelfde exemplaar variabel is, kost meer tijd om te bepalen;

binnen de twee verschillende zangperioden te Budel vanmorgen bleek elk van de elementen (de herhaalde strofen) er steeds vrijwel hetzelfde uit te zien op sonagram;

echter, tussen die perioden - c 90 min apart - zie ik wel verschillen: daarom heb ik nog een tweede opname geupload (op basis van vliegbewegingen leek dat echter nog steeds om hetzelfde exemplaar te gaan);

of er bij de twee opnamen sprake was van twee verschillende exemplaren is zonder foto's niet te bewijzen (en voor zover ik weet kon niemand de vogel tijdens het zingen in de telescoop krijgen) maar het lijkt me wel onwaarschijnlijk.


Vincent van der Spek  ·  23 april 2018  07:44, gewijzigd 23 april 2018  10:32

@ Thijs

Ten eerste: de (spaarzame) zichtwaarnemingen van gisteren betroffen alle zeker de man Cirlgors.

Er was uiteindelijk een soort patroon in de waarnemingen. Verplaatsingen van het geluid na zichtwaarnemingen pasten in dat patroon.

Er is in een paar uur dat ik er was (overlap met Arnoud) in elk geval geen enkele Geelgorsachtige vogel gezien.

Er is door mij geen enkele keer afwijkende zang gehoord (als in: duidelijke Geelgors, of Geelgorsachtig, of iets "duidelijk" intermediairs). 

"Circumstancial evidence" wijst er dus wat mij betreft op dat dit de Cirlgors is.

Ik had die andere vogel heel graag gehoord/ gezien! Al heb ik niet gecheckt of die niet op een iets andere plek zat.

Thijs Fijen  ·  23 april 2018  08:05

Dank voor de toelichtingen. Ik vraag het, want de structuur van deze zang is dezelfde als die Marten Miske op vrijdag om 18:52 heeft opgenomen. Daar maakte we eerder uit op dat dit waarschijnlijk de hybride was. Dat staat nu dus op losse schroeven.

Het lijkt me zaak om deze zang écht met de man Cirlgors te koppelen. Denk dat dat wel lukt.

Peter de Vries  ·  23 april 2018  08:28

Volgens het onvolprezen Handbuch der Vögel Mitteleuropas Band 14/III kunnen Cirlgorzen hun zang variëren; elke man heeft de beschikking over 2-4 verschillende strofen en kan tijdens de zang deze in toonhoogte en klank variëren. In het handboek staat het zo beschreven:

Jedes Man verfügt über 2–4 verschiedene Strophen und kann im Laufe einer Strophenfolge seinen Motivgesang ohne erkennbaren Grund in Tonhöhe und Klangfarbe variieren. So können z. B. schnell vorgetragene trockene, hölzerne, ja tonlose Strophen (z. B. „srlrlrl“, „trtrtrtr…“ oder „t’r’r’r’…“) mit etwas langsameren, deutlicher auf „i” oder „e“ abgestimmten, weicheren „tietietie…“, „tüetüetüe…“ oder gestoßenen „titititi...“ abwechseln. Innerhalb der Strophe ist die Länge der einzelnen (gewöhnlich aus 2–3 Elementen bestehenden) Silben und jene der diese trennenden Pausen konstant; sie dauern durchschnittlich 43 ± 15,5 bzw. 31,5 ± 9,3 ms. Die Silbendauer, nicht die Pausenlänge, bestimmt den Eindruck, ob es sich um eine rasch oder langsam gesungene Strophe handelt.


Frank Neijts  ·  23 april 2018  12:22

Birds of the Western Palearctic (deel 9, pp 177-179) spreekt zelfs over maximaal 6 individuele varianten en "difference between song-types consist mainly of difference in structure of units". Interessant is ook de opmerking: "mimicry  of first part of song of E.citrinella occurs.." en een sonagram met een mogelijk (Engels) voorbeeld hiervan wordt getoond.

Peter de Vries  ·  23 april 2018  12:37

Klopt, dat imiteren van Geelgors wordt ook in het Handbuch beschreven.

Kreutzer onderzocht de zang van 205 individuen en vond daar 61 verschillende strofe-typen. Hij schat het totale repertoire van Cirlgors op 80 verschillende strofe-typen.

(M. Kreutzer: Etude du chant chez le Bruant zizi, le répertoire, caractéristiques et distribution. Behaviour 71, 1979, 291–321)Arnoud B van den Berg  ·  9 juni 2018  14:19

Zoals bekend zingt deze Cirlgors nog steeds. Ben op 5/6 juni nog een keer teruggegaan om nieuwe (betere) opnamen te maken. Het bleek dat hij al om 04:31 fanatiek en gedurende een lange periode zong, dan nog niet goed op te nemen door storende geluiden van Nachtzwaluwen, maar ook in de 5 uren daarna was hij regelmatig vocaal actief; het viel op dat hij telkens een andere zangpost uitkoos, nu altijd aan de Limburgse kant van de grens.

Hans Schekkerman  ·  11 juni 2018  10:02

Ook ik heb de Cirlgors van Weert (twee) verschillende strofen horen zingen, twee keer van variant wisselend na een korte verplaatsing. N.a.v. deze discussie heb ik ook de opnamen van de Cirlgors van het Noordhollands Duinreservaat (NHD) op 14 mei eens nader bekeken. Ook daarop zijn twee typen trillers te onderscheiden, waarvan er één op alle drie de waarneemplekken (en –tijden) werd gezongen, en het tweede type alleen bij de Geversweg rond 18:00. Omdat het totale repertoire aan zangvarianten binnen de soort zo aanzienlijk is (zie hierboven) lijkt het mij niet waarschijnlijk dat twee verschillende mannetjes exact dezelfde variant zingen. Kopiëren van elkaars zang door naburige mannetjes (zoals bij Roodmus) komt bij Cirlgors niet voor; ze tonen juist een significante tendens om anders te zingen dan de buren (BWP). Omdat de waarneemtijden dit ook niet uitsluiten concludeer ik dat het waarschijnlijker is dat alle waarnemingen in het NHD op 14 mei hetzelfde individu betroffen dan dat het om verschillende vogels ging.


Leo Stegeman  ·  11 juni 2018  12:20

Interessant Hans. En het zelfde individu kan natuurlijk aangetrokken zijn door de vagelijk op Cirlgors gelijkende zang van de beide " bergfluiters" om zodoende ieder geval bij die plekken kortstondig aanwezig te zijn.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?