Evenementen

Aankondiging Dutch Birding Najaarsweekend 14 t/m 16 oktober 2022

11 oktober 2022  ·  Bestuur Dutch Birding Association  ·  7494 × bekeken

Van vrijdag 14 oktober tot en met zondag 16 oktober 2022 wordt het Dutch Birding-vogelweekend georganiseerd. De organisatie is in handen van Dutch Birding en het Vogelinformatiecentrum Texel. Doel van dit weekend is om met veel vogelaars in het veld zoveel mogelijk interessante vogels te vinden.

Zoals het nu lijkt, kunnen we dit jaar voorzichtig toch een avondprogramma verwachten! Hierover verder in het stuk meer informatie. De focus blijft natuurlijk liggen op het vinden van een geweldige zeldzaamheid tijdens dit weekend.

Overdag is het Vogelinformatiecentrum Texel (in De Cocksdorp) de uitvalsbasis. Hier kun je terecht om even bij te komen en om de waarnemingen uit te wisselen met altijd wel aanwezige medevogelaars. U kunt hier ook uw waarnemingen even op de kaart zetten zodat andere vogelaars er ook van kunnen genieten. Het gehele weekend is Swarovski Optik in het Vogelinformatiecentrum aanwezig voor service, schoonmaken van uw kijker of telescoop, en natuurlijk kunt u alle nieuwe modellen, waaronder de NL Pure, van Swarovski proberen.

  Het staat iedereen met een vogelpassie vrij om mee te doen met het Dutch Birding Vogelweekend. Wil je meedoen, dan moet je zelf zorgdragen voor vervoer en accommodatie. Voor meer informatie over accommodatie op Texel: zie de site van de VVV via deze link.

Bruinkopgors Emberiza bruniceps, Westkapelle, 24 juli 2014 (Alex Bos)

Soort van het Weekend

Traditioneel wordt er ook dit weekend door Swarovski Optik een prachtige prijs voor de Soort van het Weekend beschikbaar gesteld. Wie tussen vrijdagochtend 7:00 uur en zondagmiddag 17:00 uur de beste vogelsoort van dat weekend ontdekt, die bovendien ook kan worden getwitcht, wint een heuze Swarovski Curio 7x21 verrekijker t.w.v. 770,- EUR! De prijsuitreiking is zondag 16 oktober om 17.00 uur in het Vogelinformatiecentrum (de winnaar moet dan wel aanwezig zijn anders gaat de prijs naar de runner-up). Spelregels voor de soort van het weekend vindt u onderaan dit bericht.

The Most Wanted by Dutch Birders

De Most Wanted loopt ook gewoon door en je maakt dus ook nog steeds kans om je naam op het scorebord van deze jaarlijkse wedstrijd te zetten! Vind je één van deze soorten, dan maak je kans om op de DB-dag een heuse Swarovski NL Pure te ontvangen. 

SWAROVSKI-DAGEN

Tijdens het Dutch Birding Vogelweekend worden traditioneel de Swarovski-dagen georganiseerd. Deze worden gehouden in het Vogelinformatiecentrum Texel in De Cocksdorp. Medewerkers van Swarovski Optik zullen hier de gehele zaterdag en zondag aanwezig zijn voor service en demonstratie. Wilt u uw verrekijker laten schoonmaken, dan kan dat zoals altijd gratis. Ook voor kleine service kunt u hier terecht. Overigens kunt u voor het schoonmaken van uw verrekijker of telescoop altijd terecht in het Vogelinformatiecentrum. Ook heeft het Vogelinformatiecentrum speciale Swarovski-inruilacties. Ben je nieuwsgierig, kom gerust even kijken bij de nieuwe kijkers en telescopen, de koffie staat klaar.

ANDERE KIJKERS

Natuurlijk kunt u dit weekend (en alle andere dagen) altijd terecht voor verrekijkers of telescopen van andere merken. Nergens komt kunt u zoveel verschillende kijkers in de vrije natuur uittesten als bij het Vogelinformatiecentrum. Zij hebben kijkers van de merken Zeiss, Leica, Opticron, Swarovski, Vogelbescherming Nederland, Meopta, GPO en Bynolyt.

Gewone Maskerzanger Geothlypis trichas, Corvo, Azoren, 02 november 2020 (Peter Stronach)

AANMELDING BIRD ALERTS TEXEL

U kunt zich aanmelden voor de Dutch Bird Bird Alerts Texel whatsapp-groep. Op deze manier bent u tijdens het Dutch Birding Najaarsweekend direct op de hoogte van het laatste nieuws over Texelse zeldzaamheden.

Aanmelden voor de whatsapp-groep Dutch Bird Alerts Texel doet u zelf via.  Deze whatsapp-groep is speciaal voor dit Dutch Birding Najaarsweekend opgericht. Deze is dan ook alleen bedoeld voor diegenen die ook daadwerkelijk op het eiland zijn!

DB Bird Alerts Texel is alleen voor het melden van zeldzamere soorten (de soorten in rood op waarneming.nl of Dutch Bird Alerts). Dus: wel Bladkoninkjes, geen Grote Gele Kwikstaarten. Speciaal voor dit weekend worden (voor Texelaars normalere) semi-zeldzaamheden als Bokje, Sneeuwgors, Strandleeuwerik, Ruigpootbuizerd en dergelijke ook in de Bird Alerts Texel geduld, mits ter plaatse.

Meld een zeldzame soort door uw locatie (en de naam van de soort en evt. relevante details) te delen door middel van het paperclipje in whatsapp (‘locatie delen’). Bird Alerts Texel is niet bedoeld voor chitchat, geef dus alleen waarnemingen van leuke vogelsoorten door. Duimpjes, bedankjes, en andere uitingen van persoonlijke aard niet in de groep delen graag.

Vrijdag 21 oktober (lees: donderdagavond of vrijdagochtend afhankelijk van de vrijwilligers hun tijd) wordt de Dutch Bird Alerts Texel whatsapp-groep verwijderd. Mocht je nog langer op het eiland verblijven, dan zijn er genoeg andere informatiestromen, waaronder onze Dutch Bird Alerts-app.

VOLLEDIG PROGRAMMA

Zoals benoemd in de inleiding gaan we dit jaar weer voor een volledig programma tijdens het najaarsweekend.
Traditiegetrouw zullen we 's avonds weer in het Eierlandsche Huis samenkomen. Hier zullen enkele standhouders aanwezig te zijn, lezingen gehouden worden en op zaterdag zullen we ook het aloude stamppotbuffet organiseren. Iedereen is welkom, ook al is het alleen maar om even gezellig bij te kletsen met een Skuumkoppe.
Houd er nu al rekening mee dat je de nieuwe boeken van Nils van Duivendijk alvast kunt gaan stampen, want op zaterdag 15 oktober zal Nils een Mystery Bird Quiz hosten. Hier hopen we ook een leuke prijs voor te kunnen uitreiken.
Daarnaast zal Vincent Stork elke avond de vertrouwde, traditiegetrouwe waarnemingenlog verzorgen. Op zondag verzorgt Laurens Steijn een lezing over reizen en vogels kijken in Oman, een land waar de soortenrijkdom uit Afrotropische, Indomaleisische én Palearctische vogels bestaat. Dit maakt het vogels kijken hier uniek.

Vrijdag 14 oktober
10:00 - 18:00 - Vogelinformatiecentrum geopend voor iedereen; schoonmaken verrekijkers, optiekshow van Swarovski.
13:30 - 16:30 - Vogelexcursies met minibus. Meer informatie en reserveren via deze link.
19:30 - Welkomstwoord door bestuur Dutch Birding.
20:00 - De Grote Sterns van Texel en vogelgriep door Mardik Leopold.
21:00 - Waarnemingenlog en aanvalstips Texel door Vincent Stork.

20:30 - Nog aan te kondigen lezing.

Zaterdag 15 oktober
09:00 - 18:00 - Vogelinformatiecentrum geopend voor iedereen; schoonmaken verrekijkers, optiekshow van Swarovski.
09:00 - 11:00 - Bladkoningexcursie van twee uur (wandelen): opgeven kan via deze link.
09:30 - 16:30 - Vogelexcursies met minibus. Meer informatie en reserveren via deze link.
18:30 - Hollands stamppotbuffet in het Eierlandsche Huis. Kosten 12,50,- EUR p.p. Opgeven graag via deze mail.
19:30 - Waarnemingenlog door Vincent Stork.
20:00 - Mystery Bird Quiz door Nils van Duivendijk

Zondag 16 oktober
09:00 - 18:00 - Vogelinformatiecentrum geopend voor iedereen; schoonmaken verrekijkers, optiekshow van Swarovski.
09:00 - 11:00 - Bladkoningexcursie van twee uur (wandelen): opgeven kan via deze link.
09:30 - 16:30 - Vogelexcursies met minibus. Meer informatie en reserveren via deze link.
17.00 uur: Prijsuitreiking 7x21 Curio verrekijker, beschikbaar gesteld door Swarovski, van de soort van het weekend in het Vogelinformatiecentrum. LET OP: Winnaar wordt geacht aanwezig te zijn; indien dit niet het geval is, dan gaat de prijs naar de volgende in de ranking.
19:30 - Waarnemingenlog door Vincent Stork
20:00 - Vogels in Oman door Laurens Steijn 

Spelregels soort van het weekend:

 • De soort van het weekend mag gevonden worden vanaf vrijdag 14 oktober 07:00 t/m zondag 16 oktober 17:00.
 • Werkgebied is geheel Texel en alles wat zichtbaar is vanaf het eiland (waarnemingen van boten tellen niet mee voor de prijsuitreiking)
 • Iedereen met ook maar enige affiniteit met vogels of vogels kijken is welkom om deel te nemen, van een gehele weekend tot maar een vrij uurtje.
 • • De winnaar van de meest zeldzame soort dient in eigen persoon aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op zondag om 17:00 uur. Op deze manier is hij of zij daarna nog in staat om de laatste boot naar Den Helder te halen.
 • Onderin vindt u een lijst samengesteld door de organisatoren waarop aan alle soorten op de huidige Nederlandse lijst een puntenaantal is toegekend. Deze lijst is leidend voor het bepalen van de winnaar van de competitie.
 • Het kan voorkomen dat soorten die punten opleveren tevens zeldzame broed- of standvogels zijn voor Texel. In dat geval komen alleen ontdekkingen van de soort (ruim) buiten de reeds bekende gebieden in aanmerking voor punten.
 • De persoon die de soort met het hoogste puntenaantal vindt, is sowieso de winnaar. Dat wil zeggen, het vinden van slechts 1 soort van 10 punten gaat voor het vinden van 2 soorten van 8 punten.
 • Bij gelijkspel geldt de regel: de persoon die de meeste punten weet te scoren met de minste soorten wint. Dat wil zeggen, degene die een soort van 6 en een soort van 4 punten vindt, wint van de persoon die een soort van 6 en twee soorten van 2 punten vindt.
 • Mocht je een groep vinden van een soort die punten waard is (bijvoorbeeld een groep grote kruisbekken), dan levert dat maar één keer een score op. Twee (met zekerheid) verschillende groepen grote kruisbekken levert uiteraard wel twee keer punten op.
 • Mocht er op basis van punten geen winnaar te bepalen zijn, dan bepaalt een jury, bestaande uit minstens één bestuurslid van Dutch Birding en Marc Plomp de winnaar op basis van het daadwerkelijk aantal gevallen van de gevonden soorten op Texel. Degene die de soort vindt waarvan er op Texel het minst zijn vastgesteld, wint. Wanneer er dan nóg geen winnaar te bepalen is, wordt er geloot.
 • Er worden alleen vogels in de competitie meegenomen die in Nederland een soortstatus genieten volgens de laatste "lijst van Nederlandse vogelsoorten". Mocht er een nieuwe soort voor de Nederlandse lijst worden gevonden, dan levert dat automatisch 11 punten op. Voor de andere soorten geldt een 0-10-schaal, waarbij een nieuwe soort voor Texel automatisch wordt beloond met de volle 10 punten.
 • Eenmanswaarnemingen dienen vergezeld te gaan van herkenbare foto's of dienen te zijn geverifieerd door derden om voor de prijzen in aanmerking te komen.
 • De winnende waarneming moet via de bestaande systemen (Texel Bird Alert, Dutch Bird Alert, of waarneming.nl worden doorgegeven, en de vogel moet in principe twitchbaar zijn. De jury kan altijd beslissen om de twitchbaarheid van de vogel als eis te laten vervallen (bv bij een nieuwe soort voor Nederland, die na 5 minuten weer wegvliegt)
 • Indien er twijfel is over de identificatie, status of verworven bewijslast van een mogelijk winnende soort, dan kan de jury het advies van een/meerdere externe experts inroepen. Wanneer wordt geoordeeld dat er te weinig kans bestaat op aanvaarding op basis van de waargenomen/vastgelegde kenmerken van de vogel, dan dingt deze niet (meer) mee naar de prijzen.
 • Herontdekkingen dingen niet mee naar de prijzen.
 • De beschikbaar gestelde prijzen zijn prijzen die moeilijk deelbaar zijn. In geval van deelname door een team bepaalt het team zelf welk lid uiteindelijk de prijs ontvangt. Prijzen kunnen niet worden (in)geruild.
 • Mochten zich situaties voordoen waarbij bovenstaande regels niet toereikend zijn, dan beslist de jury. Over beslissingen kan niet meer worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.
 • Scorelijst DB Najaarsweekend 2022 is hier te vinden

Discussie

Ed van Boheemen  ·  2 augustus 2022  22:51

Nice!!!! 

Diedert Koppenol  ·  6 september 2022  10:13

De tekst is her en der geupdatet en zoals te lezen is er ook bekend welke prijs er uitgereikt wordt aan diegene die de beste soort van het weekend vindt! De puntenlijst wordt nog even gereviseerd en binnenkort geplaatst. Je kunt je nu alvast opgeven voor het traditionele stamppotbuffet! Doe dit ook op tijd, anders is straks de stamppot op. Wij hopen iedereen weer in het veld te zien tijdens het najaarsweekend en dus, tot dan!

Marc Plomp  ·  8 oktober 2022  19:10

Opgeven voor het stamppotbuffet op zaterdagavond 15 oktober in het Eierlandsche Huis kan nog tot woensdag 12 oktober. Kan via monique@vogelinformatiecentrum.nl  Kosten zijn 12,50 euro per persoon wat daar afgerekend kan worden. 

Max Berlijn  ·  11 oktober 2022  15:29

Al bekend of de dienstregeling van de boot al weer op orde is?

David Uit de Weerd  ·  11 oktober 2022  17:54

Ken je ene meneer Google, Max? Zonder dollen: ik lees dat de boot Texelstroom sinds gisteren weer vaart. Of dat echt zo is en of dat weer permanent is, dat weet ik dan weer niet.

Marc Plomp  ·  11 oktober 2022  17:56

Teso vaart dan weer met dubbele boot, of dat permanent is weet je nooit bij de Teso :-)

Max Berlijn  ·  11 oktober 2022  22:06

Thx mannen, hele geruststelling.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?