Voorjaar 2011 in Eilat

Van 16 februari tot 23 april 2011 lopen Bram Ubels en Teun van Kessel stage bij het International birding and research centre Eilat. Op deze weblog houden ze vogelend Nederland op de hoogte van hun vangsten en waarnemingen.

Magertjes

19 februari 2011  ·  5844 × bekeken

Vanochtend doodse stilte op het ringstation. Er is duidelijk nog geen aankomst van zangvogels geweest!
De hele ochtend slechts zeven vogels gevangen waaronder palmtortel, turkse tortel, tjiftjaf, blauwborst en grasmus.

In het begin van de middag komt er roofvogeltrek op gang. Helaas ligt het baantje dat alle vogels gisteren vlogen vandaag anders. De meeste passeren op grote afstand. Later komen enkele arenden nog wel recht over. We zien 70 arenden, voor zover determineerbaar allemaal steppearenden. Ook vliegt er een groepje van 12 witgatjes over.

Rond het ringstation vliegen vale rotszwaluw, palastijnse hongingzuiger, gestreepte prinia en meer locals.
Een kleine groene bijeneter weet net een helgolandtrap te ontwijken maar laat zich wel super zien! Dit is er één van een geringd paartje dat hier in het park zit.

Opweg terug naar de stad rijden we met volle vaart langs een saltpan. Vanuit de rijdende auto zien we op korte afstand verschillende poelruiters, groenpootruiters, tureluurs, steltkluten, kemphaan, kleine strandloper en sporenkievit.

In de namiddag verkennen we de stad het de de boulevard voor het eerst. De parkjes in de stad zijn op een roodborsttapuit en wat witte kwikken na erg leeg, tijdens de trek kunnen deze vol zitten met zangvogels. Langs de boulevard zien we in een palm de enige lifer voor vandaag een paartje tristramsspreeuw dat nestmateriaal verzameld.

Vanaf ons eigen balkon zien we een zingende man palestijnse honingzuiger.

Het wachten is op aankomst van zangvogels, dit zal ongetwijfeld niet lang meer gaan duren!

Tot morgen! T&B

Feedback?