Dutch Patchwork Challenge 2024

Op 1 januari 2024 is de Dutch Patchwork Challenge (kortweg: DPWC) van start gegaan; een landelijke ‘competitie’ om het vogelen dicht bij huis te stimuleren en enthousiaste verhalen over ontdekkingen op je eigen ‘local patch’ met elkaar te delen. De DPWC daagt je uit om alles uit de kast te halen om op jouw local patch van maximaal 3 km2 in 2024 zoveel mogelijk vogelsoorten te zien en bijzondere ontdekkingen te doen.

Niet elk gebiedje heeft dezelfde potentie, maar ook het vinden van een lokaal goede soort, zoals een algemene zeevogel in het diepe binnenland, wordt beloond met bonuspunten. Aan het eind van het jaar zijn prijzen te winnen voor onder andere de beste ontdekking, de langste lijst, en het mooiste #patchgold.

Download dit bestand om het hele jaar je soorten en punten bij te houden.

Houd in dit gedeelde document je aantal soorten en score bij en deel je hoogtepunten en dien je aanvraag voor meer punten in bij CoA (Court of Appeal)

Via deze link kom je op de FAQ in onze vorige blogpost met het stappenplan en meer recente info en tips.

FAQ Dutch Patchwork Challenge

9 januari 2024  ·  Vincent Stork, Rob van Bemmelen, Hein Prinsen, Vincent Hart, Martijn Renders, Ben Gaxiola, Arnold Meijer & Maurice van Veen  ·  6144 × bekeken

Dutch Patchwork Challenge 2024

Patchwork Challenge

Allereerst van harte welkom bij deze eerste officiële blog update van de Dutch Patchwork Challenge. Hieronder vinden jullie antwoorden op een aantal logische vragen en hyperlinks naar de documenten die jullie nodig hebben.

We zijn in een vlaag van enthousiasme met de opzet van deze challenge begonnen tijdens de Kerst zonder dat we vooraf wisten hoe het aan zou slaan. De respons van jullie is meer dan we op hadden durven hopen. Het aantal aangemelde gebieden gaat op dit moment al hard naar de 300 en we hebben deelnemers uit alle hoeken van het land. Zie het onderstaande kaartje voor de verdeling over de provincies. Deelnemers uit minder goed vertegenwoordigde provincies willen we oproepen andere vogelaars uit hun regio uit te dagen ook mee te doen.

Verdeling over de provincies

We zien dat veel vogelaars vanaf 1 januari al direct fanatiek zijn gestart, maar een aantal vogelaars lijkt hun local patch dit jaar nog niet te hebben bezocht. Dat zegt natuurlijk helemaal niets. De eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen, zullen we maar zeggen.

Eind deze maand komen we met de eerste serieuze tussenstand, dus naar buiten allemaal! Zeker nu we met de korte maar hevige vorstinval allemaal kunnen dromen over zaagbekken in onze patch of misschien wel soorten als Witstuitbarmsijs en Taigarietgans! We hebben gezamenlijk inmiddels ruim 13.500 waarnemingen ingevoerd. Het zou leuk zijn als we in alle patches samen aan het eind van het jaar meer dan een miljoen waarnemingen hebben. Voer dus ook de algemene soorten regelmatig in. Vergeet niet als dank voor het bieden van een podium aan deze challenge aan waarneming.nl een kleine donatie te doen!

Tenslotte willen we nog vermelden dat we met een heus Dutch Patchwork Challenge café op 27 januari de Dutch Birding Vogeldag in Naturalis Leiden zullen opluisteren. We hopen velen van jullie daar te mogen ontmoeten, hoewel het natuurlijk een drama is om je local patch een hele dag onbespied te laten.

Tot zover en nu vooral massaal het veld in. Happy local patchbirding!

FAQ

Ik doe mee! Hoe geef ik me op?

Stuur een mail naar pwc@dutchbirding.nl onder vermelding van de naam van je patch (kies een logische geografische naam), je eigen naam, de provincie en je target.

Hoe maak ik een gebied aan op Waarneming.nl en koppel ik hem aan de Patchwork Challenge 2024?

Gebruik dit stappenplan. Als je vragen hebt stuur dan een mail naar pwc@dutchbirding.nl

Whatsappgroep

We willen jullie als enthousiaste deelnemers snel en makkelijk van informatie voorzien of om updates vragen. Via deze link kunnen jullie je aanmelden voor de appgroep Dutch PWC 2024. In deze groep kunnen alleen de beheerders posten, maar we delen graag ideeën van jullie als die voor de DPWC community interessant zijn.

Waar vind ik de scorelijst en hoe vul ik die in?

Je kan hier je persoonlijke scorelijst downloaden. Vul in het eerste tabblad, genaamd ‘Score’, de soorten in die je dit jaar op je patch hebt gezien. Het aantal punten dat deze soort verdient verschijnt automatisch in kolom C. Voeg zelf de datum toe in kolom D. In Kolom E vul je in of je deze soort zelf hebt gevonden. Mocht je een zeldzame soort (3 pt) zelf hebben gevonden dan verdubbelt dit automatisch, zichtbaar in kolom F. Heb je zelf een zeer zeldzame (4 pt) of CDNA-beoordeelsoort (5 pt) gevonden dan levert dat een verdriedubbeling op (probeer het gewoon eens uit op je persoonlijke scorelijst). Vind je een nieuwe soort voor Nederland in je patch, gefeliciteerd! Dit wordt beloond met een verdubbeling van je megascore (15 pt => 30 pt).

In het tweede tabblad, genaamd ‘Lijst’ kun je nog eens rustig bekijken welke score aan welke soort wordt toegekend. Deze lijst staat nu voor 2024 vastgeklikt, wij gaan dus geen oeverloze discussies hierover aan. Zie hieronder wat je kunt doen als een minder zeldzame soort op jouw patch misschien toch meer punten verdient.

Wat is zelf ontdekken?

Wij denken dat iedereen wel aanvoelt wanneer een zelf ontdekte vogel dat ook daadwerkelijk is. Daarover zijn echter veel regels te maken, maar wij vragen jullie daarin zelf kritisch te zijn! Wij zien de DPWC als een uitdaging aan jezelf om in je patch het maximale resultaat te behalen, maar sommigen zal vooral het competitie-element met andere vogelaars aanspreken. Dit roept vast discussie op over de interpretatie van een zelfontdekking. Een individu van een soort in jouw patch die al dagenlang op waarneming.nl wordt gemeld kan niet als eigen ontdekking meer tellen. Hoe je omgaat met een gezamenlijke ontdekking van een overvliegende vogel met meerdere waarnemers op een telpost laten we ook over aan jullie eigen integriteit (Had je de vogel zelf ontdekt als die andere waarnemer je niet net voor was geweest? Heb je bijgedragen aan de determinatie? etc). In voorkomende gevallen kan je het CoA (zie volgende punt) om advies vragen.

Wat doe ik als een soort te weinig punten heeft (CoA)

Wat doe ik als ik een zeldzame ondersoort zie?

Ondersoorten zijn niet apart in de lijst opgenomen. Zie je op je patch een ondersoort die voorkomt op de Soortenlijst op Dutch Avifauna, voeg deze toe aan je persoonlijke puntenlijst direct onder de bijbehorende soort. Ken punten toe volgens de zeldzaamheid van de ondersoort op Waarneming.nl: vrij algemeen 2pt., zeldzaam 3pt., zeer zeldzaam 4pt., beoordeeld door CDNA/nieuw voor NL 5pt. De eventuele bonus voor het zelf ontdekken wordt dan automatisch doorgevoerd. Let op: geef de bijbehorende soort (bijvoorbeeld de Staartmees bij de Witkopstaartmees) alleen punten als je die óók hebt gezien in je local patch.

Zie je een ondersoort/zeldzame verzamelsoort die ontbreekt in de lijst, of vind je dat de ondersoort in aanmerking komt voor meer punten vanwege lokale zeldzaamheid, leg je waarneming (met onderbouwing) voor aan het CoA.

Naast het aangeven in de scorelijst (zie hierboven) kunnen jullie verzoeken bij het Court of Appeal (CoA) aanleveren via pwc@dutchbirding.nl met een gedegen toelichting waarom je vindt dat een bepaalde soort op jouw local patch meer punten verdient. Denk hierbij aan de hoeveelheid waarnemingen van de betreffende soort op jouw patch en in de ruimere omgeving (bijvoorbeeld werkgebied vogelwerkgroep of provincie). Een Rotgans in het binnenland kan dus mogelijk worden opgewaardeerd van 2 naar 3 of 4 punten, afhankelijk van de zeldzaamheid op jouw patch of in jouw regio. Hanteer deze mogelijkheid met enige terughoudendheid. Vooral als je patch nog maar weinig waarnemingen heeft op waarneming.nl betekent het niet dat elke nieuwe patchsoort (bijvoorbeeld een Bonte Vliegenvanger) per se meer punten waard is. Daarvoor kun je dus naar de status in de regio kijken (Rotgans is bijvoorbeeld in de binnenlandse provincies wel een (donker)rode soort op waarneming.nl en verdient daar eerder een opwaardering dan voornoemde Bonte Vliegenvanger).

Mijn aantal soorten in de scorelijst komt niet overeen met het aantal op Waarneming.nl

Let op dat soorten die je buiten je local patch waarneemt terwijl jij je in je local patch bevindt ook meetellen! Als je deze waarnemingen echter invoert op de locatie buiten de grenzen van je local patch worden ze niet meegeteld in de Bioblitz, dus je zult deze waarnemingen ergens binnen je local patch moeten plaatsen. Het is ook mogelijk dat je scorelijst een dubbeling bevat (bijvoorbeeld twee keer Tafeleend ingevoerd) of dat je in het veld vergeten bent een algemene soort in te voeren. Check beide lijsten goed voordat je de scores invult. Verder is het zo dat op waarneming.nl embargosoorten als Blauwe Kiekendief niet in het totaal worden meegenomen. Deze vul je echter gewoon in op je scorelijst zodat je totaal klopt.

Scores invullen

Eens per maand vragen we jullie om je aantal soorten, aantal punten, hoogtepunten en Court of Appeal kwesties met ons te delen. Dat doe je via dit gedeelde document. Ga hier a.j.b. voorzichtig mee om en verander alleen je eigen scores! Het is voor ons ondoenlijk om van 300+ deelnemers de scores bij te houden.

Kan ik bijdragen aan de blog?

Ja, graag! Deelnemers kunnen verhalen uit het veld aanleveren en foto’s (zie onderstaand mailadres). Foto’s graag in het volgende format: landscape op 16:9, met een breedte van 1200 pixels. Periodiek maken we een blog met verschillende verhalen, scores, etc.

Hoe neem ik contact op met Team DPWC?

Jullie kunnen ons het beste mailen op pwc@dutchbirding.nl. Wij proberen mailtjes zo snel mogelijk te beantwoorden. Direct Messages en appjes aan individuele leden van de organisatie mogen, maar zijn lastiger eenduidig mee te nemen als het gaat om bijvoorbeeld CoA-zaken. En wij gaan natuurlijk zelf ook liever het veld in dan heel druk te zijn met organisatorische zaken. Vergeet niet om je posts op Twitter en Facebook te voorzien van #dpwc2024.

Vincent Stork, Rob van Bemmelen, Hein Prinsen, Vincent Hart, Martijn Renders, Ben Gaxiola, Arnold Meijer & Maurice van Veen

Discussie

Lonnie Bregman  ·  9 januari 2024  12:49

Ik wil even melden dat we een aantal problemen waar mensen tegenaan liepen bij Waarneming.nl inmiddels hebben opgelost. Zo tellen exoten niet meer mee (kan eventueel zijn dat dit nog niet ververst is, maar dan gebeurt dat in de loop van de tijd) en als je de grenzen van je gebied aanpast, kun je nu direct de nieuwe oppervlakte zien (ververs de pagina nog even een extra keer na het opslaan).

Vincent Stork  ·  9 januari 2024  13:49, gewijzigd 9 januari 2024  13:49

Ja, super. Veel dank aan Hisko en iedereen bij waarneming.nl voor alle inspanningen. 

Vincent van der Spek  ·  9 januari 2024  21:23, gewijzigd 9 januari 2024  21:25

Ik vind het een leuk initiatief! Gaaf dat het aanslaat. Motiverend ook. Vandaag tóch nog een half uurtje en zie daar: mijn eerste Geoorde Fuut op mijn patch in vele jaren. 

Het enige is dat ik het wel een ietwat luie gebiedsomvang vind ;-)
3km2 is echt weinig. Daarom een aanvullende wens voor volgend jaar: een challenge voor de hoogste soortenlijst alleen lopend en gebruik makend van de fiets (het liefst ook nog zonder batterij). Voor degenen die zich ook nog beperkt voelen door een straal van 10km ;-)

Robbin van Dijk  ·  10 januari 2024  08:18

Als ik de link voor de Whatsappgroep aanklik krijg ik de melding 'verkrijgen groepsinformatie mislukt'...

Vincent Stork  ·  10 januari 2024  14:09

Klopt Vincent, maar we hebben de 3 km2 aangehouden omdat we voortboorduurden op de Britse PWC en het rond Kerst een beetje uit de losse pols de wereld in us geholpen. Er zijn voor 2025 zeker opties voor 5 km2, 10 km cirkel of meer. Kom vooral met suggesties. De LocalBigYear op Twitter beperkte zich tot straal 10km maar meer kam ook. Als het maar zo groen mogelijk is wat mij betreft

Jelle Scharringa  ·  11 januari 2024  08:55

@Vincent Spek: ik doe nu alles al op de gewone fiets binnen een straal van 50km rondom mijn huis.  3km2 vind ik echt veel te weinig. Volgend jaar mogen jullie ook meedoen...

Jelle Scharringa  ·  11 januari 2024  08:56

Die Britten zijn gewoon lui!

Hein Prinsen  ·  11 januari 2024  11:31

@Jelle: ik geloof dat je het concept van een 'local patch' niet begrijpt. Je kunt toch moeilijk beweren dat een straal van 50 km2 je local patch is. Het doel van DPWC is om vogelaars te stimuleren een gebied(en) dicht bij huis beter te leren kennen en uit te spitten, niet om te kijken hoeveel soorten je op de racefiets of tijdens het trainen voor de marathon kunt zien. Maar het idee om volgend jaar een categorie 'vogels gezien zonder daarvoor de auto te hebben gebruikt' toe te voegen staat genoteerd!

Vincent van der Spek  ·  13 januari 2024  08:40, gewijzigd 13 januari 2024  20:37

Volgens mijn matige kennis van de wiskunde geeft een straal van 50km een oppervlakte van 7.850km2 ;-) Maar je hebt gelijk Hein, dat is een ander spel (waar ik graag aan mee doe)!

Als zelf ontdekken óók een doel is, dan kun je volgend jaar nog werken met a) soort getwitcht (hoe zeldzaam ook) = altijd maar 1 punt en b) een zeldzamere soort meermaals ontdekt = elke keer ontdekpunten erbij.  Just a thought.

En nu ga ik naar buiten, naar de 3km2.

Wim Wiegant  ·  13 januari 2024  16:51, gewijzigd 13 januari 2024  18:23

Er ontbreekt overduidelijk een parameter in de omschrijving van de de local patch, maar daar zal ik pas tijdens mijn jaaroverzicht op de DBA-dag, vergezeld van instructieve lichtbeelden, op ingaan... 

Jelle Scharringa  ·  14 januari 2024  10:39

7850 km2 is hard werken, dr Wiegant !

Albert Noorlander  ·  14 januari 2024  14:59, gewijzigd 14 januari 2024  15:00

Dat lijkt mij ook Jelle, 7850km² is bijna twee keer de oppervlakte van Kaap Verdië of 3x Luxemburg.

Folkert Jan Hoogstra  ·  15 januari 2024  08:37

Als je op waarneming.nl een specifiek taxon invult dan verschijnt de soort niet in de lijst. Bijvoorbeeld Witstuitbarmsijs ssp Exilipes komt niet als Witstuitbarmsijs in mijn lijst. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als je alleen Witkopstaartmees invoert. Dan komt er geen enkele Staartmees in de lijst.   

Bas van der Burg  ·  15 januari 2024  08:57

Dat klopt Folkert Jan. Hisko heeft hier op 5 januari een berichtje over geplaatst op facebook.

'Aan deze categorie bioblitzen is een aparte soortenlijst gekoppeld. [...] Deze lijst bevat alleen inheemse soorten plus een paar anomalieën die in de rest van de wereld als ondersoort worden gezien. '. 

Met daarbij een voorbeeld. Merel Turdus merula telt wel mee maar Merel Turdus ssp merula niet. Dit zal dan ook gelden voor witkopstaartmees

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?