DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Dutch Birding subscription fee 2014 - Abonnementsgeld 2014

5 mei 2014  ·  7360 × bekeken


In December 2013, all subscribers have been requested to pay the subscription fee for 2014. We are happy to say that many subscribers have done so already.
Unfortunately, quite a few subscribers have not paid yet. Possibly, some of them simply have forgotten. Obviously, to be able to continue the production of our fine magazine, it is important that all subscribers pay their fee.
We therefore request all subscribers who have not paid their subscription fee yet, to do so as soon as possible. Subscribers who have not paid by 31 May 2014 at the latest, will be removed from the mailing list for Dutch Birding 36-3.
If you have any questions about this, please send an e-mail message to: circulation@dutchbirding.nl

In december hebben alle leden een verzoek gekregen tot het overmaken van het abonnementsgeld voor 2014. Gelukkig hebben heel veel leden dit naar ons overgemaakt.
Helaas zijn er toch nog aardig wat leden die dit nog niet gedaan hebben. Het kan natuurlijk zijn dat men het vergeten is, maar om ons mooie blad te kunnen blijven maken is het van groot belang dat iedereen zijn of haar abonnement betaalt.
Wij verzoeken daarom iedereen die nog niet betaald heeft, dit zo snel mogelijk te doen. We zijn helaas genoodzaakt om leden die voor 31 mei niet betaald hebben, uit de verzendlijst voor Dutch Birding 36.3 te halen.
Als er hier omtrent vragen zijn kunt u deze per mail richten aan circulation@dutchbirding.nl

Kees de Vries (Penningmeester)
Maartje Doorn (Ledenadministrateur)

Feedback?