DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Veldwaarneming Kleine Zwartkop 9 oktober 2018

12 december 2018  ·  Anton Duijnhouwer, David Uit de Weerd, Arend Timmerman, Germ de Vries & Bareld Storm  ·  4461 × bekeken

Op 28 augustus 2018 is door de ringers van de V.R.G. Burgumermar een Kleine Zwartkop gevangen op de ringplaats aan het Bergumermeer. Dat was pas het 11de geval voor Nederland.

Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala, Bergumermeer, 28 augustus 2018 (Germ de vries)

Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala, Bergumermeer, 28 augustus 2018 (Germ de vries)

Tot hun eigen verrassing werd de vogel op 8 oktober 2018 teruggevangen op ongeveer dezelfde locatie. Blijkbaar was de vogel de hele periode in het gebied aanwezig gebleven. De vogel was nog steeds volop in slagpen- en kleine verenrui en was zwaarder dan bij de vangst in augustus.

Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala, Bergumermeer, 8 oktober 2018 (Bareld Storm)

Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala, Bergumermeer, 8 oktober 2018 (Bareld Storm)

De volgende ochtend hadden meerdere personen hetzelfde idee en zijn in de omgeving gaan zoeken. Pieter van Veelen was als eerste op de verwachte locatie. Daar bleek ringer Arend Timmerman te wonen. Beiden maakten daarop afspraken om belangstellenden naar de vang- en ringlocatie te brengen. Door verplichtingen moest PvV weg en werd afgelost door Frank Coenjaerts en iets later Anton Duijnhouwer. Ook Dimitri Mulder en Jaring Roosma en later ook David Uit de Weerd waren naar het adres gekomen. Samen met de leden van de Ringgroep werd gezocht naar de vogel maar die liet zich niet zien en aanvankelijk ook niet horen.

Omstreeks 15.30 uur waren de meeste vogelaars door verplichtingen vertrokken en deden AD en DUdW nog een laatste poging op een andere plek van de ringbaan die niet eerder goed was onderzocht voordat ook zij zouden vertrekken. De Kleine Zwartkop reageerde nu vrijwel onmiddellijk op phishing.
Verrast door het resultaat en enigszins onzeker, werd de phishing herhaald en werd zang afgespeeld. De roep van de vogel werd opgenomen en er werd overlegd met collega vogelaars die de determinatie bevestigden.


Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala, Bergumermeer, 9 oktober 2018 (Anton Duijnhouwer)


Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala, Bergumermeer, 9 oktober 2018 (Anton Duijnhouwer)

In gezamenlijk overleg met AT werden vervolgens goede afspraken gemaakt over excursies naar de ringbaan, het parkeren en het gebruik van de ringplaats. De waarneming is daarop via een besloten alert aan het einde van de dag kenbaar gemaakt.

De volgende dag en een paar dagen later zijn er excursies onder leiding van de ringers A.T., Germ de Vries en Bareld Storm georganiseerd. Ze werden daarbij ondersteund door vogelaars uit de omgeving, o.a. JR. De belangstellenden hebben voor excursies een kleine vergoeding betaald die gebruikt zal worden voor de kosten van de ringactiviteiten. Tegen een schappelijke prijs kon koffie en Friese koek worden gekocht. Ongeveer 130 belangstellenden hebben de vogel kunnen horen en een enkele gelukkige heeft de vogel ook gezien.

Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala, Bergumermeer, 10 oktober 2018 (Herman Bouman)

Door het goede overleg vooraf, de ondersteuning rond de excursies en het nette gedrag van de vogelaars die aan de excursies hebben deelgenomen zijn de ringers ook achteraf tevreden over de gang van zaken.
De vogel is niet meer waargenomen na de excursies op 14 oktober.
Het betreft het eerste twitchbare geval van Kleine Zwartkop sinds 1995.

Anton Duijnhouwer, David Uit de Weerd, Arend Timmerman, Germ de Vries & Bareld Storm

Discussie

Max Berlijn  ·  14 december 2018  00:11

Hele mooie actie en het geeft aan dat een RBA lidmaatschap zeer nuttig is. Goed werk!!

Anton Duijnhouwer  ·  14 december 2018  20:22

Dank vooral ook aan Pieter van Veelen die veel rond de excursies heeft geregeld.

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?