DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Texel Big Day 2018

21 mei 2018  ·  Diederik Kok  ·  6766 × bekekenTexel Big Day

Veel nachtvogels zijn er op Texel niet te doen, en daarom laten we de start om stipt 0.00u aan de (al dan niet jonge) fanatiekelingen. Ons team de ‘Local Patchers’ bestaat uit Vincent Stork (woonachtig op Texel), Jeroen de Bruijn (sinds kort woonachtig op Texel), Han Zevenhuizen en Diederik Kok (beide frequente Texelgangers met een vakantiehuisje op het eiland). Wij mikken op een paar uurtjes slaap en een start om 2.40u. Dat wordt uiteindelijk een half uurtje eerder omdat we alle vier al ruim van te voren wakker blijken. Blijkbaar zijn we toch iets fanatieker dan we zelf dachten?

2.09u

We starten met de Grauwe Gans en hebben 20 minuten later een roepende Kerkuil op zak. Alle vier hebben we de nodige ervaringen met Big Days op het eiland en deze soort kost meestal meer moeite en – vooral – tijd. Dit is een goede start! Iets later pakken we in het donker de Knobbelzwaan (de enige van de dag!). Vervolgens zakken we op onze fietsen af richting zuid. Bepaald geen originele route zo blijkt uit de diverse groepjes fietslichtjes die we in de verte verspreid over het fietspad langs de duinen zien. We proberen diverse plekken voor Ransuil wat, zoals we gewend zijn, steeds vrij kansloos voelt.

4.00u

We rijden de Staatsbossen in hebben direct onze eerste baltsende Houtsnip. Vele zullen nog volgen. Op onze allerlaatste plek voor Ransuil worden we, tot onze eigen verbazing, begroet met een roepende vogel. Een taaie Big Day soort die we via de speciale app-groep melden aan de andere teams. Diverse andere teams kunnen de vogel nog oppikken, inclusief mooie zichtwaarnemingen. Ondertussen pikken wij zingende Nachtzwaluw op en verlaten we alweer het bos aangezien we bepaald niet ruim in ons schema zitten; het begint al ligt te schemeren.

4.40u

Onderweg zien we schimmen terugkomen van het Grote Vlak: de Jonge Hondjes (Koen Stork (inderdaad, zoon van…), Tim Schipper, Tim Langerak en Jarne Kompier). Die schimmen van misschien wel onze grootste concurrenten blijken later alles wat we de hele dag van ze zullen zien. Eenmaal bij het Grote Vlak luisteren we in het gezelschap van De Peregrines (Remco Hofland, Kees de Vries, Bertus de Lang en Paul Schrijvershof) naar de Waterral die doorlopend roept. Een Big Day soort die de laatste jaren vaak lastiger is dan Porseleinhoen op Texel. Die laatste soort is hier ook door een team gehoord maar de vogel blijft daarna voor ons en alle andere bezoekende teams stil.

5.10u

Terug in het bos is het ochtendconcert echt begonnen en werken onze oren hard om de gewenste geluiden eruit te filteren. We hebben vrij snel onze eerste Boomleeuwerik: een soort die 5 jaar geleden vrijwel niet te doen was op het eiland, maar in broedparen echt een vlucht heeft genomen en deze ochtend passeren we circa 10 zingende vogels in de zuidwesthoek van het eiland. Diverse bossoorten volgen, de altijd lastige Blauwe Kiekendief zit op een duintop, een onregelmatig zingende Wielewaal vormt een dikke bonus en ook Appelvink wordt met extra blijdschap ontvangen. Rustige telpost in duinen paal 19 (Diederik Kok)

6.28u

Ons plan is niet om nu al alle bossoorten op te rollen, we gaan eerst onze geheime troef verzilveren. De zuidoostenwind van vandaag belooft immers goede landtrek en goede soorten op het eiland. Om die reden heeft Vincent een plek gescout waar we tegelijk zeetrek en landtrek kunnen kijken; vanaf een en hetzelfde punt en netjes vanaf het pad. Aangekomen nabij Ecomare zien we tot onze schrik dat ook deze tactiek niet bepaald onderscheidend is: team Dutch Birding (Arjan Dwarshuis, Vincent Hart, Marten Miske en de in Kenia wonende Stratton Hatfield) is precies ons geheime plan aan het uitvoeren op een paar honderd meter van onze geheime plek… Terwijl we naar onze eigen telpost lopen zien we hen actief naar iets kijken, gevolgd door een appje: twee Zwarte Sterns naar zuid. Balen voor ons, een blokkertje voor de Big Day dat we nipt missen. Eenmaal op onze post blijkt de landtrek nihil te zijn. De wind is weggevallen en er vliegt niks. Over zee is het niet veel beter, veel verder dan Zwarte Zee-eend komen we aanvankelijk niet. Na een half uurtje vliegt er tot onze verbazing IJseend – nota bene in gezelschap van een Krakeend – over zee langs. De vogel vliegt dichtbij en is zelfs te zien in 1 beeld met team Dutch Birding, dat duidelijk nog niet helemaal wakker is en ook onze waarschuwing bereikt hen te laat.
In het bepalen van onze route hebben we een aantal scenario’s overwogen om de ochtend door te brengen op de noordpunt. Uiteindelijk hebben we daar niet voor gekozen zodat we het aantal fiets-kilometers beperkt houden. Maar wanneer de noordpunt redelijk los begint te gaan met Bijeneter, Grauwe Klauwier en meer, dan krijgen we toch wel het gevoel dat we niet op de juiste plek staan.
Landtrek blijft minimaal, slechts een enkele zwaluw. En ook zee blijft rustig. Zes duikeenden over zee naar zuid doet onze hoop op Toppers opleven maar we moeten er toch echt Kuifeenden van maken. Dat geldt ook voor team Dutch Birding, maar iets later worden zes Toppers gemeld door drie teams bij Westerslag. Over de app-groep ontstaat de nodige discussie en besloten wordt de vogels maar ongedetermineerd te laten. Team Dutch Birding pikt nog een uiterst welkome Jan-van-Gent voor ons op en dan besluiten we – met minder oogst dan gehoopt en eigenlijk ook wel verwacht – de telpost te verlaten.

8.05u

De Iberische Tjiftjaf in de zuidelijke bossen van De Koog die ik daar een week eerder gevonden heb zingt hard en we kunnen meteen doorfietsen. Een Sperwer roept iets verderop, gevolgd door onze enige Gaai van de dag. Tijd om onze andere geheime troef in te zetten: Manon, de vriendin van Vincent, staat langs de weg met verse koffie en warme broodjes met omelet. Dat geeft een boost en iets later, uiteraard nadat we de andere teams op de app-groep jaloers hebben gemaakt, kijken we naar een fraai showtje van twee Grote Lijsters (altijd lastig) op de gehoopte plek. Een overvliegende Sijs is een onverwachte bonus en de enige soort van de dag die we met slechts drie van de vier waarnemen. We proberen een zojuist gemelde Fluiter en hoewel twee teams hem zojuist nog hadden, blijft de vogel bij ons stil. Terwijl we door die teams zo diep mogelijk het bos ingestuurd worden, horen we Dwarshuis ‘Blauwe Reiger!’ brullen. En inderdaad vliegt er vervolgens een roepende vogel over ons heen; een soort die nog verrassend lastig kan zijn op het eiland wanneer je hem nodig hebt. De Vuurgoudhaan die iets verderop door team Boulevard Birders (Ruud van Beusekom, Bernd de Bruijn, Keer Pater, Jip Louwe Kooijmans) ontdekt is zingt in tegenstelling tot de Fluiter wel hard door in onze aanwezigheid. Pogingen voor Kruisbek en Boomvalk mislukken en we hebben noodgedwongen een primeur; we verlaten het bos voor het eerst zonder Staartmees. Geheime troef Manon met verse koffie en warme broodjes (Diederik Kok)

9.40u

Een fietstochtje later staan we opnieuw bij het Grote Vlak, ditmaal bij daglicht. We pakken Zomertaling en Wintertaling. Sinds we zee verlaten hebben lijkt het tot onze frustratie leuke zeesoorten te regenen op de app-groep: Roodkeelduiker, Kleine Jager, Middelste Zaagbek, Grote Zee-eend. We besluiten daarom nogmaals zee een kans te geven. Dat blijkt een goede keuze want binnen 10 minuten pakken we Kleine Jager en drie Zwarte Sterns, twee soorten waarop we niet meer gerekend hadden.

10.50u

We scopen de Mokbaai af op zoek naar leuke steltjes, maar het water is erg laag en het resultaat niet noemenswaardig. Han laat het scopen steeds aan ons en speurt steevast de lucht af voor stipjes. Dat heeft hier wel resultaat: een Zwarte Wouw die waarschijnlijk net de oversteek had gemaakt vanaf Den Helder. We melden de vogel op de app-groep en vrijwel direct komt Texelaar Klaas de Jong aangesneld met een excursiegroep in zijn kielzog. Hij blijkt echter niet voor de Zwarte Wouw te komen maar voor een selfie met ons… Voor Klaas hebben we daar natuurlijk geen enkel probleem mee, zolang hij maar niet in ons beeld gaat staan :). De Zwarte Wouw wordt nog door diverse teams opgepikt terwijl de vogel zijn reis over het eiland vervolgt. Klaas de Jong & team Local Patchers (Klaas de Jong)

11.13u

Aangekomen bij de Horsmeertjes tikken we binnen de minuut de welkome Brilduiker en het paartje Geoorde Fuut binnen die hier reeds gemeld zijn. De Grote Zilverreiger is echter onvindbaar. We lopen de Hors op voor momenteel de enige plek voor Baardman op het eiland. Het karakteristieke geluid van de Baardman laat zit echter niet horen (op een imiterende Blauwborst na!). We proberen nog een paar omringende plekken en verliezen veel tijd zonder resultaat. Wanneer we de Horsmeertjes verlaten weet Vincent met een verwoede poging toch een grotendeels verstopte Grote Zilverreiger los te peuteren, erg fijn aangezien we verder geen plekken hebben op het eiland. Vervolgens spoor ik een Dodaars op die enkel zichtbaar is door precies goed door een gat in een struik te kijken. De soort lijkt verder alleen bij de Robbenjager te broeden en het was me al opgevallen dat de vogel daar opvallend moeilijk kan zijn. Aan het einde van de dag blijkt dat alle andere teams de Dodaars gemist hebben: zo kan big dayen op een eiland ook zijn.
We besluiten na enige twijfel nogmaals de Hors te bezoeken, nu via de kazerne en voor de Strandplevier. We hopen de vogel op afstand te scopen maar door de warmtetrilling zijn we gedwongen een eind de Hors op te lopen. Dat kost veel tijd maar levert dan wel een stevige soort op. Zo denken we. We staan geconcentreerd de afgelegen zandvlakte af te speuren totdat het merkwaardige tafereel vlakbij het broedbiotoop van de Strandplevier ons opvalt… Twee dames en meneer, poedelnaakt met uitzondering van een leren hoofdkap en gasmasker op… Een fotograaf maakt foto’s. Wanneer een teddybeer in de photoshoot betrokken wordt en er verderop nog meer mensen in kamerjassen aan komen lopen, besluiten we het hazenpad te kiezen – wat de Strandplevier waarschijnlijk al iets eerder heeft gedaan. Geen Strandplevier, wel andere onverwachte waarnemingen op de Hors (Diederik Kok)

12.40u

We hebben het idee dat we dat we veel tijd verprutst hebben aan Baardman en Strandplevier zonder resultaat wanneer we bij de Petten aankomen. De teams voor ons hebben hier Zwartkopmeeuw, Pijlstaart en Rouwkwikstaart gezien. Allen voor ons onvindbaar. Als dolk in de rug voelt de Rode Wouw die een paar honderd meter achter ons gemeld wordt; wij snellen de dijk op en speuren ieder stukje lucht af, maar geen Rode Wouw. Balen! Een allerlaatste scan van de plasjes tegen beter weten in levert nu weleens de Rouwkwikstaart op (overigens een vogel waarbij wij twijfelen of het geen hybride is, gelukkig zien we later nog een gitzwarte Rouwkwik).

13.14u

In ’t Horntje pikken we Paarse Strandloper op maar de Zwarte Roodstaart in de haven, gezien door vrijwel alle teams, besluit ons te ontwijken. Typisch, want deze soort lukt ons al jaren niet tijdens Big Days op het eiland door de jaarlijkse grote verdwijntruc van de soort rond mid mei. Gelukkig staat Manon ons weer op te wachten. Met verse koffie maken we de balans op. Het algemene gevoel is dat het eerste deel van de ochtend redelijk was maar al met al toch teleurstellend (geen trek) en dat we het tweede deel van de ochtend een haperende motor zijn: veel tijdverlies en teveel dips. Het gevoel dat we aan de verkeerde kant van het eiland staan is niet bepaald minder geworden. De hoos aan meldingen vanuit de noordpunt gaat onverminderd door: Roodstuitzwaluw, Grauwe Kiekendief, Visarend etc. Een blik op de stand maakt ons niet veel vrolijker: we staan vierde. Winst en – voor ons misschien wel belangrijker – een nieuw Texel record lijken ver weg.

13.28u

De koffie heeft ons goed gedaan. Net buiten ’t Horntje heeft Vincent nog een plek voor Zwarte Roodstaart en de vogel hebben we zo waar direct! Iets verderop werkt mijn stakeout voor Ringmus net zo makkelijk mee. De motor mag aan en we fietsen langs de dijk naar het noorden.

14.02u

Iets onder Oudeschild pikken we doodeenvoudig Zwarte Rotgans op en bij Ottersaat is een stop van enkele seconden genoeg om Dwergmeeuw mee te pakken. Een fraaie adult zomer – misschien wel de mooiste vogel van de dag die wij veel te kort bekijken. Bij Dijkmanshuizen worden we onthaald door de zingende Spotvogel (onze enige van de dag) en team Dutch Birding. Zij zeggen dat er niks zit en dat we ons de korte wandeling naar de hut kunnen besparen. Eigenwijs als we zijn gaan we toch even kijken en rollen direct drie nieuwe dagsoorten op, Regenwulp, Pijlstaart en twee Kleine Strandlopers. Na onze melding van die laatste soort staat team Dutch Birding in mum van tijd weer naast ons en beloven ons veel bier als dank. Wij dippen hier evengoed de twee Krombekstrandlopers die hier voor het grootste deel van de dag gezien worden.
We vervolgen onze route langs de ‘vogelboulevard’, de waddendijk van Texel, richting noord. Op de nieuwe schelpenbankjes van Oude Sluishoek treffen we broedende Dwergsterns en Noords Stern en met iets speurwerk ook een verstopte Kleine Plevier. In het recent aangelegde natuurontwikkelingsgebiedje bij Nieuw Buitenheim was in de loop van de dag een Strandplevier gemeld bij het kijkscherm – voor ons een herkansing na onze tijdrovende dip op de Hors. Om tijd te besparen proberen we het eerst vanaf de weg. Dat lukt; op flinke afstand pik ik de vogel op. Drie andere teams schuiven direct aan (waaronder Big Ears en Dutch Birding - zij beloven nog meer bier) en in de melange van teams meld ik vervolgens ook een Witbuikrotgans die in het gebied rondloopt. Fijn, want dat scheelt ons de rest van dag groepen Rotganzen afkijken. Weer iets noordelijker bij Zandkes pikken de minst aansprekende soort van de dag op maar die je wel even moet hebben, Grote Canadese Gans.

14.44u

We verlaten de vogelboulevard en rijden het binnenland in richting Waal en Burg. Een aardige slinger en we overleggen of we daarna nog wel, zoals gepland, weer terug moeten steken naar de vogelboulevard. Wat hebben we nog liggen bij Utopia? Smient, maar die kan ook elders. Witbuikrotgans noemen Jeroen en Han. Die hebben we net gezien! Discussie volgt en wat blijkt: in de consternatie van alle teams hadden Jeroen en Han de Witbuikrotgans niet meegekregen… We balen stevig en na enig overleg besluiten we dat er niks anders op zit: terugfietsen! Gehaast fietsen we terug, terug naar de vogelboulevard en terug naar zuid, en komen onderweg de verbaasde blikken tegen van Big Ears en Dutch Birding die we even tevoren de Witbuik hadden aangewezen: ‘Wat gaan jullie doen? Zit er wat?’, – ‘Ja! Witbuikrotgans!’.
De Witbuik is gelukkig redelijk snel alsnog door ons allen gezien en wanneer we weer bijna terug zijn op het punt waar we waren liggen er fietsen midden op de weg en staat team Dutch Birding naar twee Ooievaars in de verte te kijken. Mooie bonus en nu beloven wij hen bier.

15.09u

Waal en Burg onthaalt ons met Kemphaan en Bosruiter, plus andere steltjes die we al hadden zoals Kleine Strandlopers. In een onoverzichtelijk stukje van het terrein vind ik een Temminck’s (mooi, want dat scheelt ons veel tijd elders) en Jeroen vindt de (in mid mei) altijd lastige Watersnip. De vijf vleugellamme Kolganzen kunnen geen kant op en zijn een zekerheidje en tegelijkertijd de enige op het hele eiland. Zwarte Ruiter en Goudplevier zijn echter onvindbaar.

15.45u

We besluiten nu voor het eerst van onze geplande route af te wijken. De Morinellen langs de Muyweg blijken erg onbetrouwbaar die dag en langs de vogelboulevard hebben we geen betrouwbare soorten meer liggen. Bovendien gaat de roofvogeltrek gezien de meldingen stevig door. We kiezen er daarom voor om zo snel mogelijk naar de noordpunt te fietsen via het fietspad langs de Slufter. En route zet Han zijn specialiteit in; een hoog stipje blijkt de enige Havik van de dag.
Tijdens de fietstocht naar het noorden beginnen we voor het eerst te rekenen. Onze succesvolle reeks in de middag heeft ons geen windeieren gelegd. We zitten rond de 140 soorten. Met de score van de andere teams zijn we niet echt bezig maar met nog 11 soorten voor ons liggend waar we een redelijke kans op maken, komt opeens de magische grens van 150 in zicht! Dat hadden we tot daags voor de Big Day niet voor mogelijk geacht; het aanbod van op het eiland aanwezige soorten leek simpelweg te laag.
Jarenlang heeft het Texel Big Day record in de 130 gestaan. Vorig jaar zijn voor het eerst teams de 140 soorten grens gepasseerd en het winnende team Rock around the Clock maakte met 148 soorten duidelijk dat de magische grens van 150 soorten in beeld kwam.
Onze 11 targets zijn nu: Smient, Goudplevier, Drieteenstrandloper, Waterhoen, Zomertortel, Noordse Kwikstaart, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger, Fluiter, Staartmees en Grauwe Klauwier. Kunnen we de 150 halen?...
Bij de Hanenplas ontdek ik adulte Geelpootmeeuw tussen de meeuwen (plus zowaar onze tweede Watersnip van de dag). Een mooie bonus onderweg naar de 150. De Geelpootmeeuw melden we via de app maar als we even afgeleid zijn door de twee Ooievaars die ons lijken te volgen zien we de meeuw niet meer staan en geven dat ook netjes door via de app (‘niet meer in beeld’). Team Dutch Knights (Marc Guyt, Martijn Verdoes en Gert Ottens), die in 2017 als enige team de Geelpootmeeuw scoorden en dat nog steeds koesteren als hun ultieme hoogtepunt, neemt direct contact op: ‘Hoezo niet meer in beeld?!’, - ‘Niet weg zien vliegen, maar ook niet meer in beeld’, ‘Ah ja… Zo’n verhaal…’. Gelukkig voor hen hebben we nog de bewijsplaatjes :).

16.31u

We bereiken de noordpunt. Eerste stop is langs het fietspad bij de vijver van Jochems voor de vandaag gemelde Grauwe Klauwier. Een vogelaar heeft de vogel in beeld, dus dat scheelt ons zoekwerk. Het hier in de ochtend gemelde Paapje is helaas niet meer recent gemeld en lukt ook ons niet.

16.40u

Next stop is het Renvogelveld. Vele vogelaars staan ons (of de roofvogeltrek?) op te wachten en op het veld lopen maar liefst zes soorten kwikstaart: Witte, Rouw, Gele, Engelse, Noordse en Grote Gele. De Noordse was onze target, de Grote Gele een onverwachte bonus. Veel tijd om ervan te genieten hebben we niet want ten zuiden van ons worden Rode en Zwarte Woud aangekondigd. We pikken beide vogels al op een paar kilometer afstand op en langzaam komen de vogels dichterbij, niet echt happig om de oversteek naar Vlieland te maken. De Rode Wouw is weer een mooie bonus, de Zwarte Wouw hadden we al.

17.00u

We besluiten de roofvogeltrek even af te wachten. We missen immers nog Boomvalk, Smelleken en Slechtvalk en ook een Visarend zou met windkracht 3 uit zuidoost toch in het vat moeten zitten… We maken korte uitstapjes naar de vuurtoren (+1 door target Drieteenstrandloper) en de Robberjager plak (+2 door targets Smient en Waterhoen, je moet hem maar hebben!). Geschreeuw en een belletje van team Meer Waarneming.nl (Peter, Robert en Frank van der Meer) attendeert op een overvliegende Velduil. Team Meer Waarneming.nl houdt een luie Big Day door alleen in het noordelijke deel van eiland te komen. Hiervoor hebben zij wel een geweldige dag uitgezocht en komen tot maar liefst 126 soorten. We zien nog tweemaal een hoge Velduil op trek, tenminste een vogel maakt daadwerkelijk de oversteek naar Vlieland. De Velduil is, net als de Nachtzwaluw, uitgesloten van de bird race competitie om mogelijke verstoring van de zeldzame broedvogel op het eiland te voorkomen. Voor ons is het echter nog steeds een mooie bonus, +1 onderweg naar een nieuw Texel record. Bovendien hebben we nu alle drie de Texelse uilen waargenomen, een Big Day primeur voor ons.
Om 18u zet de organisatie de schermen met de tussenstanden van de verschillende teams op zwart. Bij de laatste tussenstand zien we onze goede rush omgezet in cijfers: we liggen aan kop!

18.10u

We verlaten de echte noordpunt en vinden opmerkelijk vlot onze target Zomertortel nabij camping de Sluftervallei. Het wordt nu tijd voor de target die ons de hele dag leek te vermijden: Staartmees. Ik heb een plek voorbereid in het Krimbos ‘voor het geval dat’ en binnen een minuut is de soort binnen. De volgende target, een zingende Fluiter die vandaag in het Krimbos gevonden is, kunnen we helaas niet vinden. Laurens Steijn belt met de mededeling dat hij Goudplevieren in beeld heeft bij Zeeburg (‘Houd ze in beeld, we zijn onderweg!’).

18.54u

Laurens en de Goudplevieren wachten ons netjes op, weer +1. We scopen de akkers af in de hoop op Slechtvalk totdat Jeroen onverwachts een viertal Morinellen in beeld krijgt! Weer een mooie bonus, aangezien de vaste plekken van de afgelopen dagen vandaag onbetrouwbaar bleken. We appen de vogels door zodat de meeste teams de soort nog voor donker kunnen bijschrijven.
Ondertussen is een man Koningseider gemeld op de Waddenzee bij de Bol. Het is even een detour maar vanaf Zeeburg nog maar een kwartiertje fietsen dus we besluiten ervoor te gaan: de eerste (en enige!) keer die dag dat we echt van onze route afwijken voor een twitch.

19.31u

Onderweg stoppen we bij de Schorren. Het is hoogwater, de zon staat in de rug en er staan grote aantallen stelten dichtbij. We hopen op een Krombekstrandloper, of zelfs nog veel beter, maar krijgen er niks uitgepeuterd. De karakteristieke roep van Zwartkopmeeuw doet ons juichen, een bonus want voor deze plek is geen vaste plek op Texel.
Gelukkig staat opnieuw Laurens op ons te wachten bij de Bol. De groep eiders ligt op forse afstand en de Koningseider duikt veel, maar is snel binnen. Hoe fraai het mannetje ook is (zelfs op afstand), voor ons is de hier gemelde Middelste Zaagbek net zo belangrijk. Deze is helaas onvindbaar. We treffen hier team Rock Around the Clock (Folkert Jan Hoogstra, Gijs Baller en Willem Bosma), we houden beide onze scores voor ons om het spannend te houden en we weten bovendien dat zij nog enkele soorten op de noordpunt voor het oprapen hebben. Net nadat de laatste soort (Sprinkhaanzanger) binnen is. Althans, dat denken we... (Marc Guyt)

20.30u

We fietsen terug naar De Cocksdorp en op de dijk staat team de Dutch Knights gefocussed te kijken. In het voorbij fietsen roepen we hen toe: ‘Wat hebben jullie?!’, - ‘Wij hebben Gert!!!’, - ‘Die mag je houden!’.
Tegenover de Plus zingt onze target de Bosrietzanger nu wel (vannacht niet). Andere target is het oosterse buffet in het Eierlandse Huis. Ook dat heeft de organisatie erg goed geregeld. Het smaakt voortreffelijk en nodigt uit voor 2e en 3e rondes met een biertje erbij, maar wij moeten door…

21.25u

We staan op de Krimweg voor onze laatste target Sprinkhaanzanger als niemand minder dan de Dutch Knights een Visarend richting zuid melden. Slechts een kilometer verderop maar voor ons net de verkeerde kant op. Het schemert al licht dus ver zal die niet meer gaan lijkt ons. De e-bikes komen nu mooi van pas: hoogste stand en we schieten een aantal duintoppen over. Wanneer we de Dutch Knights bereiken blijken ze de Visarend kwijt geraakt te zijn doordat ze van blijdschap een dansje deden…
Samen met een aantal teams genieten we van de fraaie zonsondergang met uitzicht op de Slufter. Maar er moet nog even gebikkeld worden. Op twee plekken zijn gedurende de dag Kwartels gehoord. Beide plekken blijven opvallend genoeg zonder vervolgwaarnemingen en dat blijft zo zelfs in de schemer. Onze laatste target moet nu echt opgerold worden. In de Eierlandse duinen hebben we de Sprinkhaanzanger snel te pakken. Het is donker geworden en we hebben geen nachtvogels meer liggen. Een welverdiend biertje lonkt en we fietsen naar het Eierlandse Huis. Loon na werken (Han Zevenhuizen)

22.01u

Onderweg komt een welkome melding binnen: Porseleinhoen bij De Cocksdorp. Die hadden we niet meer verwacht, een mooie bonus die zelfs te horen is vanaf de ingang van het Eierlandse Huis. Rond 22.15u finisht ons team en terwijl we aan het bier zitten bij te komen druppelen ook de andere teams binnen. We weten dat we de 150 gepasseerd zijn, maar weten niet eens precies onze score. We denken ook goede kans op de winst te hebben, maar zeker zijn we daar niet van. Bovendien wordt Vincent zoals alle team captains nog onderworpen aan een indringend vragenvuur om de juistheid van onze waarnemingen te toetsen… Vincent wordt kritisch bevraagd over de teamresultaten door Mister Texel (Arend Wassink) en Timo Roeke van de organisatie (Diederik Kok)

De volgende ochtend is de prijsuitreiking. Ons gevoel blijkt juist: we hebben gewonnen! Met 154 soorten voor de bird race. En feitelijk zelfs 156 soorten (inclusief Nachtzwaluw en Velduil). Een fraai nieuw Texel Big Day record dat de potentie van ons favoriete vogeleiland mooi illustreert!

We waren het enige team met IJseend en Dodaars. En ondanks ons totaal hadden we toch de nodige missers. De belangrijkste waren: Middelste Zaagbek, Boomvalk, Krombekstrandloper, Zwarte Ruiter, Witgat, Paap, Baardman, Fluiter en Bonte Vliegenvanger. En zo hoort het.

Tot slot: petje af voor de organisatie die in twee jaar tijd een groots en geolied evenement heeft weten neer te zetten!

Diederik Kok Local Patchers winnaars Texel Big Day 13 mei 2018 (Harvey van Diek)

Discussie

Gert Ottens  ·  21 mei 2018  11:00

Superleuk verslag van een superleuke dag, Diederik!

Frank van der Meer  ·  22 mei 2018  13:17

Nasmullen! <3

Arjan Dwarshuis  ·  22 mei 2018  18:00

Super lachen verslag! Vooral deze: ‘Wat hebben jullie?!’, - ‘Wij hebben Gert!!!’, - ‘Die mag je houden!’.

Rob Halff  ·  22 mei 2018  22:23

Gaaf verslag Diederik en wat een onwijs aantal soorten. Gefeliciteerd!

Martijn Verdoes  ·  22 mei 2018  22:39

Jajahaja dat soort teksten....

En even voor de goede orde, Gert is voorlopig nog niet transfervrij! 

Jan Wierda  ·  23 mei 2018  06:57

Leuk, zeer lezenswaardig verslag, chapeau Diederik👍😊 Target nu naar 160, lijkt mij😜

Jelle Scharringa  ·  23 mei 2018  12:26

Nog Kaviaar gegeten Gert??

Vincent van der Spek  ·  23 mei 2018  20:09, gewijzigd 23 mei 2018  20:10

Ik mis de sfeerfoto's van de andere zijde van de Hors!

Gefeliciteerd mannen! En zo hoort het, de (semi-)locals als winnaars.

Diederik Kok  ·  24 mei 2018  11:29

Dank allen!

Hier een overzicht van onze volledige daglijst, soorten per uur en mooi gevisualiseerd de route die we gefietst hebben. Tevens is een overzicht van alle teams en hun soortenlijst beschikbaar.  

@ Vincent, die foto's leken ons niet voor deze site geschikt...

Remco Hofland  ·  24 mei 2018  18:04

Leuk verslag Diederik! Wij (De Peregrines) waren -als totaal onvoorbereide en ongetrainde oude newbies- ook erg tevreden met ons persoonlijk record van 145 soorten, mazzelend met willekeurige stops in het bos waar dan ineens binnen een minuut Grote Bonte, Gaai, Boomleeuw, Pimpel en Boomkruiper op hun plaats vielen, en 20 minuten met de Big Ears op een duintop die achtereenvolgens de gehoopte Buizerd, Havik, Blauwe Kiek en Zwarte Wouw opleverden. Grappig ook dat wij exact jullie zelfde negen soorten misten ... plus 10 andere ..

Gert Ottens  ·  24 mei 2018  20:12

Kaviaar is alleen weggelegd voor de winnaars, Jelle.

Thomas Luiten  ·  25 mei 2018  17:28

Gefeliciteerd Diederik e.a. Leuk verslag en wat een onwaarschijnlijk hoog aantal soorten!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?