DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Dutch Birding Vogelweekend – 13 t/m 16 oktober 2017 – 32e editie

18 oktober 2017  ·  Wietze Janse  ·  4878 × bekeken

In de week voor 13 oktober (en daarvoor) werden nog veel voorbereidingen getroffen voor het Dutch Birding Vogelweekend 2017, inmiddels alweer de 32e editie.
Het Vogelinformatiecentrum & Dutch Birding waren bezig met inrichten van de winkel, buffetten, vogelexcursies, beantwoorden van veel vragen, avondprogramma’s en het initiëren van de Whatsapp-groep (waarbij we weer toestemming kregen van Jos van den Berg om de lokale BAT te mogen gebruiken, bedankt!). We waren er klaar voor.

Ook in de week ervoor werden al de eerste leuke waarnemingen gedaan; dat beloofde wat. Erg leuk was dat net voor het weekend een mooie invasie van Grote Kruisbekken op gang kwam, waarbij er enkele groepjes ook op Texel werden ontdekt. Op vrijdagochtend vroeg kwamen de eerste deelnemers al over en in de loop van de dag volgenden er meer en meer; de schatting is dat er in totaal rond de 600-700 Texel bezochten om mee te komen genieten van het weekend. En als dan bekend wordt dat een klein groepje Grote Kruisbekken steeds terugkeert bij Plan Tureluur om te drinken en zich dan ook nog fraai in de toppen van een paar kale takken van dode berkbomen laten zien, dan wordt dat een plek waar iedereen toch een uurtje doorbrengt om hiervan te genieten. Soms was het even geduld hebben totdat de groep weer terugkwam, maar dat deden ze met regelmaat, zodat je deze mooie soort op het weekend niet hoefde te missen. En dit waren niet de enige; in de Staatsbossen en rond De Koog werden ook nog meerdere groepjes opgemerkt, alsmede her en der overtrekkende exemplaren op het eiland.

Grote Kruisbek Loxia pytyopsittacus  Parrot Crossbill, Texel, 12 oktober 2017 (Erik Menkveld)

Een andere show werd gegeven bij Paal 28, hier zat een Sneeuwgors, en wel een zeer tam exemplaar. Sneeuwgorzen in een groepje zijn vaak zeer ril en moeilijk benaderbaar; bij elke beweging vliegen ze op. Een solitaire vogel, daarentegen, kan zeer tam zijn. Zo ook deze vogel; de fotografen lagen op enkele meters voor de vogel terwijl deze nog dichterbij kwam.

Sneeuwgors Plectrophenax nivalis Snow Bunting, Texel, 13 oktober 2017 (Wietze Janse)

"Wat doet die man daar op straat ...?" (Bart van Hoogstraten)

Er zat nóg een publiekstrekker op het eiland en wel in de vorm van een Hop (waarschijnlijk zelfs twee). Vrijdag nog maar weggelegd voor een enkeling, op zaterdag werkte hij al beter mee. De vogel bevond zich in de ochtend (en dagen ervoor) op de camping Sluftervallei en was in de kleine en afgesloten tuintjes van de huisjes soms moeilijk terug te vinden, maar uiteindelijk lukte het steeds meer mensen hem te zien. Toen de vogel uiteindelijk in de middag naar het noorden vloog en zich rond het Renvogelveldje en in de tuintjes bevond, konden de meeste deelnemers aanschuiven voor een langduriger en mooie waarneming.

Hop Upupa epos Eurasian Hoopoe, Texel, 14 oktober 2017 (Michael Kars)

Een moeilijker waar te nemen soort is altijd de Bladkoning. Maar dit weekend verbleven er meerdere exemplaren, en soms meerdere bij elkaar, zodat de meesten ook die soort in het vizier kregen. Zo had Dorpszicht twee exemplaren; bij De Hoge Berg lieten meerdere zich mooi bewonderen en ook het Krimbos had er meerdere, om maar enkele plekken te noemen waar we deze soort konden vinden.

Bladkoning Phylloscopus inornatus Yellow-Browed Warbler, Texel, 14 oktober 2017 (Wietze Janse)

Een IJseend was aanwezig in de Mokbaai, alleen met goed zoekwerk kon deze vogel door een aantal mensen worden teruggevonden.
Als laatste noem ik hier de Roodhalsgans, die zich in de Eierlandse Polder in een groep Brandganzen leuk liet bekijken. Het was soms nog wel even zoeken -het is maar een klein gansje- maar alle deelnemers konden ook van deze fraaie ganzensoort genieten.

En voor we het wisten viel de schemer, genoten we ergens van een lekkere maaltijd, en begon om 20:30 uur het avondprogramma. De voorzitter Remco Hofland leidde de avond in, Vincent Stork gaf een mooi overzicht van de dag en maakte ons enthousiast om de komende dag op veel verschillende plekken te gaan zoek naar de soort van het weekend, waarmee toch een mooie verrekijker van Swarovski (CL 10x30 ter waarde van circa €1000,-) te winnen viel!
Hierna gaf Marc Plomp een korte presentatie over het Wadden Vogelfestival en vooral de Texel Big Day die in 2018 voor de tweede keer georganiseerd wordt. Teams kunnen zich opgeven bij Marc. Als laatste volgde een erg duidelijke lezing over het herkennen van Grote kruisbekken door Joost van Bruggen, eentje die dit weekend meer dan toepasselijk was.

Op zaterdagochtend genoten we eerst van een lekker ontbijt om erna te vertrekken, allemaal op zoek naar die ene soort …
De vier bovengenoemde soorten waren alle nog aanwezig en werden ook deze dag weer door velen bezocht. Ook de Grauwe Franjepoot bij Dijkmanshuizen was nog aanwezig en werd druk bezocht. Ook leuk waren de twee Kleine Strandlopers die erbij liepen. Een tweede Grauwe Franjepoot werd vervolgens even verderop in het Ottersaat ontdekt. Gelukkig waren er ook scherpe Belgen op het eiland, die gaven later door dat het een Rosse Franjepoot betrof. Dat zorgde direct weer voor meer toeloop; twee soorten franjepoten op een dag zien is altijd leuk. Er werden overtrekkende Grote Piepers gemeld; spaarzaam wat Strandleeuweriken (o.a. op de bekende parkeerplaatsen); in het Krimbos en omgeving maakte een Kleine Bonte Specht de omgeving onveilig (een zeldzame soort op Texel) en deze werd door enkele gelukkigen met enige regelmaat teruggevonden. Een mogelijke Siberische Braamsluiper werd gevonden net ten noorden van de camping Sluftervallei, maar om deze soort zeker te stellen zijn goede foto’s en DNA nodig. De vogel werkte niet mee wat dat betreft; hij bleef moeilijk diep in het struikgewas. Twee Velduilen werden gemeld en een Wilde Zwaan verbleef op de Noordpunt.
Mooi was de trek van de gewonere soorten; veel Graspiepers, Veldleeuweriken, Vinken, Kepen, groepjes Sijzen en Kleine Barmsijzen. Tevens veel Zanglijsters, Koperwieken en Merels met nog maar een enkele Beflijster ertussen. De noord- en zuidpunt werden gefrequenteerd door een Klapekster, waarvan er één intermediaire kenmerken had van een oostelijke ondersoort.
Met het lekkere weer vloog de dag voorbij en voordat we het wisten zaten we ’s avonds alweer aan het stamppotbuffet in het Eierlandsche Huis, waar veel deelnemers gezellig met elkaar napraatten over alle belevenissen van de dag.

Vogelaars bij de Grote Kruisbekken.

Het Vogelinformatiecentrum waar ook Swarovski en Opticron aanwezig waren (Marc Plomp).

Stamppotbuffet (Marc Plomp)

Volle zalen (Marc Plomp)

De avond zelf werd weer ingeleid door Vincent Stork, met een mooi overzicht en weer een aantal tips voor de volgende dag. Daarna volgde de Mystery Bird Competition; een quiz van 25 foto’s waarbij de deelnemers de juiste soort moesten benoemen binnen 45 seconden. Een ware uitdaging, niet alleen vanwege de korte tijdsduur, maar de foto’s gaven ook niet altijd alles prijs zodat het voor jong en oud, ervaren of onervaren een leuke en leerzame avond werd. Dit keer was er ook een nieuwe regel: de jeugd onder de 15 kreeg vier jokers, die onder de 20 jaar drie, onder de 25 jaar twee, onder de 30 jaar één en tot slot iedereen boven de 75 ook één.
Dat het soms niet altijd eenvoudig is om van één foto een vogel te determineren bleek al bij de eerste foto, een jonge Meerkoet recht van voren gefotografeerd, bracht de meesten al op het verkeerde spoor; Kuifduiker en Geoorde fuut waren veelgenoemde foute opties. Maar toch was de competitie goed te doen; dat bleek ook wel uit de uitslag:

 • 16 goed: Albert Molenaar en Laurens Steijn
 • 17 goed: Jacob Molenaar en Ruud van Beusekom
 • 18 goed: Kees de Vries en Ruben Vlot
 • 19 goed en de winnaar: Koen Stork (leeftijd 15 jaar, maar hierbij had hij zijn jokers niet ingezet, kortom helemaal een
         applaus waard, dat hij ook kreeg). Hiermee won Koen een mooie Opticron 8x32 verrekijker.

Koen Stork krijgt zijn prijs overhandigd (Marc Plomp)

Voor we het wisten begon de zondag en laatste dag van het weekend; onze laatste kans om de soort van het weekend te ontdekken. We vogelden hard verder. Qua vogels was het beeld ongeveer hetzelfde met wederom de mooie trek van vinken en lijsters over het eiland. De meeste soorten van de dagen ervoor konden ook nog in herhaling; maar we moesten zoeken. Een Dwerggors werd gevonden op de zuidpunt van het eiland maar verbleef daar helaas kortstondig. Strandleeuweriken werden gevonden op de Slufter en lieten zich daar de gehele dag bekijken. Een Sperwergrasmus werd gevonden op de Robbenjager; een tweede exemplaar bij de Vuurtoren bleek later een Tuinfluiter. Vervolgens werd een zomerkleed IJsduiker ontdekt op de Waddenzee ter hoogte van de IJzeren Kaap. De vogel raakte enige tijd uit beeld maar werd aan het einde van de middag toch weer teruggevonden. Een mooie soort voor Texel en helemaal in zomerkleed kunnen we deze soort maar weinig bewonderen in Nederland. Waarnemers ter plaatse kregen nog een mooie krent in de pap erbij; een Vaal Stormvogeltje vloog gedurende enige tijd in de buurt van de IJsduiker en liet zich op enige afstand leuk bekijken. Eerder was deze laatste soort al langsvliegend over zee gemeld; hierbij werden ook twee juveniele Vorkstaartmeeuwen gezien.

Vogelaars op zoek naar een vermeende Sperwergrasmus (Wietze Janse)

Om 18:00 uur was ten slotte de prijsuitreiking voor de soort van de week (de eerdergenoemde Swarovski verrekijker) en die ging dit jaar naar Laura Kooistra, die zondagochtend de IJsduiker ontdekte; zoals gezegd een goede soort (zeker in zomerkleed) voor Texel.

Laura Kooistra met haar prijs voor de vondst van de IJsduiker (Marc Plomp).

Op maandag 16 oktober vermaakten de nablijvers zich nog op het eiland. Ook deze dag kan samengevat worden als een dag met lekker weer (de warmste 16 oktober ooit gemeten) en met eenzelfde scala aan soorten als de vorige dagen. Bonte Kraai en Casarca kunnen nog vermeld worden, maar waren ook eerder al aanwezig op het eiland.
Op maandagavond liep de Whatsapp-groep langzaam leeg; de meeste deelnemers zaten thuis weer na te genieten.


Nog enige feitjes op een rijtje:

 • Het was het 32e Dutch Birding weekend georganiseerd door het Vogelinformatiecentrum in samenwerking met Dutch Birding.
 • Circa 600-700 mensen bezochten Texel om speciaal een lang weekend vogels te kijken.
 • Het was het drukste Dutch Birding weekend ooit.
 • Er werden meer soorten dan ooit gezien; alle waarnemingen bij elkaar opgeteld meer dan 180 verschillende vogelsoorten in een weekend.
 • De meest bijzondere vogelsoorten die gezien werden betroffen: Grote Kruisbek, Hop, Rosse Franjepoot, Vaal Stormvogeltje, Kleinste Jager, Grauwe Franjepoot, Dwerggors, Beflijster, Sperwergrasmus, Wilde Zwaan, Casarca, Roodhalsgans en een zomerkleed IJsduiker. Dat laatste is echt heel bijzonder. IJsduikers worden wel vaker op Texel gezien, maar een zomerkleed IJsduiker die zich ook nog eens goed laat bekijken is heel bijzonder. De vogel zwom helaas te ver weg voor een goede foto.
 • Voor de ontdekking van de beste vogelsoort was door Swarovski Optik een verrekijker beschikbaar gesteld. Deze werd gewonnen door Laura Kooistra, die zondagochtend de IJsduiker ontdekte.
 • Gedurende de avonden werden er lezingen over vogels gegeven. Op zaterdag werd een wedstrijd georganiseerd waarbij de 200 aanwezigen 25 foto’s mochten bekijken en moesten raden welke vogelsoort het was. Natuurlijk was het niet al te makkelijk gemaakt. De 15 jarige Koen Stork won deze zeer moeilijke editie van de Mystery Bird Competitie met 19 goede antwoorden en daarmee liet hij gerenommeerde vogelaars ruim achter zich. Koen won hiermee een verrekijker van het merk Opticron.
 • Op zaterdag was er een Stamppot buffet in het Eierlandsche Huis. Hier aten 70 vogelaars hun buik vol.
 • Op zondag was er in het Vogelinformatiecentrum een primeur te zien. Daar liet Swarovski haar nieuwe CL verrekijker zien. Deze verrekijker zal vanaf medio november op de markt komen.

Tot slot willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd; we kunnen toch weer terugkijken op een mooi en succesvol weekend.

Het kon druk zijn op de noordpunt ... (Wietze Janse)

De Vuurtoren (Wietze Janse)

Feedback?