DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Nieuwe webshop / New webshop

27 november 2016  ·  Bestuur Dutch Birding Association  ·  4914 × bekeken

English version below

Dutch Birding beschikt vanaf 13 november 2016 over een webshop waarmee alle abonnementsvormen aangevraagd, betaald en verlengd kunnen worden. De webshop is gekoppeld aan de ledenadministratie waardoor registratie automatisch verloopt. Ook rechten voor bijvoorbeeld Dutch Bird Alerts worden onmiddellijk na betaling via de webshop geactiveerd. Je hoeft nu niet langer te wachten op waarnemingen via de app als je vergeten bent te betalen of wanneer je je abonneert.

De webshop is te vinden onder het tabblad “Over ons” op de website www.dutchbirding.nl

De integratie van de webshop met de ledenadministratie levert de volgende voordelen op:

  • Je ontvangt automatisch een e-mail twee weken voordat je abonnement verloopt, met instructies hoe te betalen.
  • Op de dag dat je abonnement verloopt krijg je nog een herinneringsmail.
  • De adresgegevens die je onder je persoonlijk account op de website hebt ingevuld, zijn leidend voor het versturen van het tijdschrift. Wanneer je gaat verhuizen, of je wilt het tijdschrift op een ander adres ontvangen, dan kun je dat in je persoonlijk account wijzigen zonder tussenkomst van de ledenadministratie.
  • In je persoonlijk account kun je ook de status van je abonnement(en) terugvinden.

In de webshop kun je slechts abonnementen aanschaffen waarover je nog niet beschikt.

Betalen voor het komende jaar kan meteen vanaf 13 november 2016 via de webshop, of je kunt wachten op de e-mail die je in december 2016 ontvangt. Ieder lid ontvangt naast een factuur per e-mail ook een factuur bij het laatste nummer van het jaar. Wil je er zeker van zijn dat je een factuur via de e-mail krijgt zorg er dan voor dat er een geldig e-mailadres in je persoonlijk account staat.

Persoonlijk account

Voor ieder lid is een persoonlijk account aangemaakt bij de lancering van de nieuwe website in april 2016. Iedereen heeft een brief ontvangen met de inlogcodes van zijn of haar persoonlijk account. Mocht je toch geen inlogcodes hebben (of je bent deze vergeten) meld dit dan middels shop@dutchbirding.nl. Vermeld je lidmaatschapsnummer en omschrijf je probleem. Je ontvangt je inlogcodes dan per e-mail.

Lid worden

Heb je nog geen persoonlijk account en je wilt graag een abonnement afsluiten dan dien je eerst een persoonlijk account aan te maken. Dit kan onder de link registeren (ook rechtsboven op de website te vinden). Daarna kun je via de webshop de abonnementsvorm(en) kiezen die je wilt.

Nieuwe abonnementsprijzen per 1 januari 2017

Tijdschrift

Verzending binnen Nederland
€ 40 voor abonnees woonachtig in Nederland van 25 jaar en ouder
€ 25 voor abonnees woonachtig in Nederland jonger dan 25 jaar

Verzending naar België
€ 42,50 voor abonnees woonachtig in België van 25 jaar en ouder
€ 27,50 voor abonnees woonachtig in België jonger dan 25 jaar

Verzending naar de rest van Europa
€ 43,50

Verzending naar de rest van de wereld
€ 45

Dutch Bird Alerts

€ 25 voor abonnees van 25 jaar en ouder

€ 20 voor abonnees van 25 jaar en ouder die tevens geabonneerd zijn op het tijdschrift

€ 15 voor abonnees jonger dan 25 jaar

Digitaal abonnement

€ 30 voor het tijdschrift in PDF formaat

New webshop

As of November 13, 2016, Dutch Birding has a webshop through which membership can be requested, renewed and (digitally) paid. The shop is linked to the membership administration, therefore registration is automatic for those who have already created a personal account on www.dutchbirding.nl. Upon subscribing to Dutch Bird Alerts the push notifications are activated immediately after payment through the webshop.

The shop can be found under the tab "About Us" on the website www.dutchbirding.nl.

Connecting the webshop with the membership administration has the following advantages:

  • You will automatically receive an e-mail two weeks before your subscription expires, with instructions how to pay.
  • On the day your subscription expires you will receive a reminder email.
  • The address you have filled out on your personal account is leading for sending the journal Dutch Birding. When you move, or you wish to receive the journal at a different address, you can change it in your personal account without the intervention of the membership administration.
  • Your personal account states your subscription(s).

In the webshop you can only purchase subscriptions you do not already have.

Starting November 13, 2016 membership renewal for 2017 is possible through the webshop. Alternatively, you can wait for the e-mail we’ll send in December 2016. An invoice will be sent to each member both by e-mail and with the last issue of every year. Make sure your personal account holds a valid email address if you also want to receive the invoice by e-mail.

Personal account

A personal account was created for each member at the launch of the new www.dutchbirding.nl in April 2016. Everyone received a letter with the login codes of his or her personal account. If you do not have a login code (or you have forgotten it), you can report it through shop@dutchbirding.nl. Please mention your membership number and describe your problem. You will receive your login codes by e-mail.

Join Dutch Birding

If you would like to subscribe to the journal Dutch Birding and/or Dutch Bird Alerts, please first create a personal account. You can register here. Only with a personal account (stating a shipping address) you can choose the desired subscription(s) through the webshop.

New subscription fees as of January 1, 2017

Dutch Birding Journal

Shipping within The Netherlands
€ 40 for subscribers resident in The Netherlands aged 25 and older
€ 25 for subscribers resident in The Netherlands under 25

Shipping to Belgium
€ 42.50 for subscribers residing in Belgium 25 years and older
€ 27.50 for subscribers residing in Belgium under 25

Shipping to the rest of Europe
€ 43.50

Shipping to the rest of the world
€ 45

Dutch Bird Alerts

€ 25 for subscribers aged 25 and older

€ 20 for subscribers aged 25 and older who also subscribe to the journal

€ 15 for subscribers under 25

Digital subscription

€ 30 magazine in PDF format

Feedback?