DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Vind de Sneeuwvink!

15 april 2016  ·  Remco Hofland  ·  4737 × bekeken

Velen van jullie zal het niet zijn ontgaan: er is in Noord(-West) Europa een ongekende influx van alpiene, grondfoeragerende soorten gaande. Tot op heden zijn er in Duitsland, buiten de gebruikelijke broedgebieden in de Alpen, maar liefst 20 Sneeuwvinken en tientallen Alpenheggenmussen ontdekt (waaronder een groep van 20 bijeen!), en dat in een land met relatief weinig kust en waarnemers! In Polen is afgelopen week, ruim een eeuw na het tweede geval (in 1912!), de derde Sneeuwvink voor het land ontdekt, op een akker in het binnenland. En ook hier in Nederland konden we maar liefst twee Alpenheggenmussen bijschrijven; gevonden op 5 (en nog aanwezig op 6) en 13 april, respectievelijk nabij Wassenaar (Zuid-Holland) en Egmond aan Zee (Noord-Holland).

Kortom, het was nog nooit zo makkelijk om zelf een nieuwe soort voor Nederland te ontdekken! Dus pak de handschoen op en ga er komend weekend op uit. Als we allemaal gaan vogelen op courante locaties, dan maken we een goede kans - in ieder geval de beste kans ooit!

Wat zijn de beste plekken?
Van dwaalgasten is bekend dat ze kunnen opduiken op de gekste plekken. Echter, de beide Alpenheggenmussen die de afgelopen tien dagen in Nederland zijn gezien (gevonden op doordeweekse dagen, oftewel gewoon 'tegenaan geblunderd'), bevonden zich allebei op korte (gras-/mos)vegetatie in de duinstreek. 

De meest noordelijke Sneeuwvink in Duitsland bevond zich op Helgoland, in de Noordzee, dus vooralsnog maken we langs de kust en op de Waddeneilanden wellicht de beste kans. Maar let ook op andere, alpien ogende gebieden en plekjes. Denk aan opslagterreinen, braakliggend terrein, dijktaluds, kiezeldaken en dergelijke. Maasvlakte, Flevoland, Veluwe, Afsluitdijk? Het kan gewoon. Mijd bos en open water :-)

Het is niet ondenkbaar dat een Sneeuwvink in de Lage Landen zich aansluit bij groepen zangvogels (m.n. vinkachtigen). Dus, zie je een groep Vinken, Veldleeuweriken of Graspiepers op een akker: stop en check. Het verdient ook aanbeveling om elke gemelde Sneeuwgors even te controleren, met name wanneer het gaat om een solitaire vogel en/of deze op een ongebruikelijke locatie wordt waargenomen.

De weersvoorspelling voor komend weekend mag dan niet denderend zijn; denk aan de kick en de eeuwige roem als je komend weekend als eerste in Nederland een Sneeuwvink in de kijker krijgt! Je houdt er in ieder geval een mooie foto aan over (als 'ie twitchbaar blijkt). En wat te denken van de vele troostprijzen? Niet heel veel mensen hebben een Alpenheggenmus op hun zelfontdeklijst staan, en de kans op het vinden daarvan was ook nooit groter ....

Mogelijkheid tot melden
Heb je geen RBA's, dus kun je de vogel zelf niet 'piepen'? Meld hem dan in ieder geval via Waarneming.nl, en bel mij (0630905550). Ik zorg wel dat het nieuws wereldkundig wordt gemaakt. Een tip: draag schoudervullingen. Ik heb diverse mensen horen klagen over pijnlijke schouders na het vinden van een nieuwe soort voor Nederland.

Remco Hofland
Feedback?

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.