DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Euro Birdwatch

4 september 2015  ·  8231 × bekeken

1

Op zaterdag 3 oktober vindt weer de Euro Birdwatch plaats. Het doel van dit evenement is om in heel Europa aandacht te schenken aan trekvogels en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor beschermingsactiviteiten in de verschillende landen. Ook kan Euro Birdwatch ertoe bijdragen dat meer mensen geïnteresseerd raken in vogels, want het is vooral een leuke 'happening'.

Bij dit trekvogel-event gaat het vooral om het gezamenlijk tellen van trekvogels. De Euro Birdwatch is in feite een mega-trekvogeltelling, waarbij verspreid over het land (en heel Europa) trekvogels worden geteld op telposten die soms speciaal voor de Birdwatch worden opgericht. Deelname staat open voor alle (vogel)werkgroepen. Ook de telposten aangesloten bij www.trektellen.nl doen hieraan mee.

Zoals vorig jaar worden al de getelde aantallen rechtstreeks via trektellen.nl verzameld. Voor werkgroepen zonder telpost bij trektellen.nl zal de organisatie voor de gelegenheid een telpost aanmaken op trektellen.nl (of 'gelegenheidstelposten' van vorig jaar worden nieuw leven ingeblazen).

In ons land wordt alleen op zaterdag 3 oktober geteld. De Europese telgegevens worden echter op zondag 4 oktober verzameld, omdat in veel landen (ook) op deze zondag wordt geteld.

Vogelbescherming Nederland zal gedurende de dag zelf de pers informeren. Als zij de mensen in het veld bellen, vragen ze naar leuke anekdotes. Deze vormen belangrijke ingrediënten voor berichten in de pers. Na afloop ontvangen alle deelnemende vogelwerkgroepen en telgroepen tzt een uitgebreid verslag van het evenement.

Voor vogelwerkgroepen die eerder niet mee konden doen of die nog onbekend zijn met het fenomeen Euro Birdwatch, is het wellicht goed om de verslagen van eerdere jaargangen te lezen. Zie hier voor deze verslagen.

Aanmelden voor de Euro Birdwatch 2015 kan via deze link, graag voor 14 september aanstaande! De deelnemende vogelwerkgroepen krijgen rond half september informatiemateriaal (onder andere een conceptpersbericht en indien gewenst ook uitdeelmateriaal) toegestuurd.

Voor vragen: Gert Ottens,via mail gert.ottens@vogelbescherming.nl of telefonisch 030 - 693 77 59.

 

Feedback?