DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Recente meldingen online

22 juni 2015  ·  5171 × bekeken

Twitter-frontpic

Sinds kort verschijnen er, naast de tweemaandelijkse rubriek "Recente meldingen" in het tijdschrift Dutch Birding, ook frequent nieuwsberichten op de Facebook en Twitter-pagina van Dutch Birding. Voorbeelden hiervan zijn de "Soort van de week" en maandelijks een kort waarnemingenoverzicht. Ook wanneer zich andere bijzonderheden voordoen, zullen we via deze media communiceren. In de (nabije?) toekomst willen we de nieuwsberichten en waarnemingenoverzichten ook verder integreren met de website. De soort van deze week vindt u HIER. Reacties en ideeën etc. zijn natuurlijk van harte welkom, via deze site of onder de betreffende items.

This month, we have started publishing items on recent rare bird sightings, besides in our bimonthly journal, on the social media pages of Dutch Birding (Facebook and twitter). Items are for example the "Bird of the Week" and a short review of each month.

This week's "Bird of the Week" can be found HERE.

Martijn Renders, Roy Slaterus, Vincent van der Spek

Discussie

Corstiaan Beeke  ·  22 juni 2015  21:36

Wellicht ten overvloede, maar toch een aandachtspuntje. Wij hadden van de VWG Walcheren tot anderhalf jaar geleden - al zeg ik het zelf - een heel fraai verenigingsblaadje, de laatste jaren op A4 formaat en fullcolour. Dat zag er echt geweldig uit, niet in de laatste plaats dankzij de professionele vormgever die ook lid van onze VWG is. Hoewel er goede redenen waren om digitaal te gaan, vinden velen waaronder ook ikzelf het jammer dat het mooie blaadje helemaal verdwenen is. We schrijven nu weekjournaals, ontdekkingsverhaaltjes en andere leuke artikeltjes en bedienen daarmee een groter publiek dan we vroeger met het blaadje deden. Als we (jullie) bij DB willen voorkomen dat het fraaie blad verdwijnt, zou ik toch ook enigszins terughoudend zijn met het online publiceren van waarnemingenoverzichten, omdat die het tijdschrift ook wel weer lekker kleur geven, ook dankzij de foto's.

Guus van Duin  ·  23 juni 2015  11:14

daar sluit ik me - tegen de netetiquette - bij aan. ik denk dat digitaal een beperkte en soms wat overschatte waarde heeft, en al helemaal geen eeuwigheidswaarde. misschien vragen wij ons wel wat te weinig af wat er van al die digitale gegevens terechtkomt als een site of een stichting als Dutch Birding over de kop gaat, of een eigenaar van een privé-site overlijdt. daar sta je dan met je mooie flickr-pagina ....

Michel Veldt  ·  24 juni 2015  01:58, gewijzigd 24 juni 2015  02:00

Daaraan toevoegend: ik zou de soort van de week liever ergens op deze site bewonderen dan op het mode-verschijnsel Facebook! Indien je, zoals ik, daar niet heel erg veel mee doet mis je maar zo een aantal weken de soort van de week en terugzoeken is (of in ieder geval: vind ik) niet heel gemakkelijk. Op de DB site kan dat ongetwijfeld een stuk makkelijker.

Martijn Renders  ·  28 juni 2015  21:46

Dank voor jullie reacties. Ter verduidelijking : Het is absoluut niet de bedoeling om de rubriek in het tijdschrift niet meer te publiceren. Deze blijft gewoon bestaan, maar we zijn aan het kijken hoe we deze kunnen versterken (en het bereik vergroten) via andere kanalen. Eén daarvan is sociale media, maar ik ben het met jullie eens dat niet iedereen hiermee bereikt wordt. We zijn daarom ook aan het kijken hoe dit straks een plaats gaat krijgen op de vernieuwde website van Dutch Birding. Hier is dus zeker aandacht voor. Daarnaast zijn de artikelen die nu op de sociale media verschijnen vooral extra’s m.b.t. actualiteiten en zullen de waarnemingenoverzichten alleen enkele highlights benoemen (dus niet volledig met alle soorten met plaatsen, data, etc.). De volledige overzichten blijven in Dutch Birding verschijnen (en mogelijk later ook als aanvulling op de website). Kortom, wordt aan gewerkt, en tips/commentaren als deze blijven natuurlijk altijd welkom!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?