Birdingbreaks.nl Reisblog

Welkom op het BirdingBreaks.nl reisblog. Via dit blog doen wij verslag van sommige van onze reizen door middel van foto's en nieuws uit het veld. Daarnaast vind je op het blog reisverhalen van bijzondere reizen naar unieke, maar ook de meer bekende reisbestemmingen. Kortom allemaal plekken waar de reizende vogelaar kan genieten van geweldige vogels en prachtige natuur.

Roemenië Reisverslag - deel 2

8 juli 2011  ·  8554 × bekeken

Zaterdag 21 mei
Na drie dagen Donau Delta gaat de reis verder over land door gevarieerde biotopen waaronder berg/heuvel landschap, bos, steppe-achtige landschap en de zwarte zeekust. Vanuit ons hotel in Tulcea reden wij op in zuidelijke richting met als eindbestemming Babadag. Onderweg maken we een paar mooie en productieve stops. Soorten als Geoorde Fuut, Zomertaling, Bijeneter, Grauwe Gors en Hop worden gezien. En uit de serie zoogdieren was de Ziessel aanwezig, lijkend op een grondeekhoorn. Ook zien we de eerste Balkansperwer van de reis overvliegen alsmede Steppebuizerd en Wespendief. De zingende Ortolanen lieten zich prachtig van dichtbij bekijken. Voor een aantal reizigers was het al weer lang geleden dat zij deze soort zo mooi gezien hadden. Tijdens het afdalen konden wij nog genieten van diverse Kleine Klapeksters, Grauwe Klauwier, Grauwe Gors en Hoppen. De lunch werd genuttigd in een restaurant langs de weg. In de middag bezochten wij Macin Mountains National Park. Aan de voet van de bergketen wisselde droge en dorre plekken zich af met glooiende graslanden.

Roodstuitzwaluw, Arendbuizerd, Tapuiten, Izabeltapuiten en diverse Veldleeuweriken werden gezien nog voordat wij het Nationaal Park betraden. Vanwege een naderende stortbui hebben wij moeten schuilen in een schuur van de natuurbeheerder van het gebied. Na een uur werd het droog en begaven wij ons heuvelopwaarts. Een prachtig mannetje Rode Rotslijster liet zich door de telescoop goed bekijken. Tussen de Tapuiten zochten wij tevergeefs naar de Bonte Tapuit. In dit deel van Roemenië broedt volgens de literatuur de meest westelijke populatie van deze soort, maar helaas konden wij deze niet vinden. Wel hoorden en zagen wij op de terugweg naar de bus Bijeneters, Wielewaal, Balkansperwer en Zwartkop. We vervolgden onze tocht naar een ander deel van de Macin Mountains. Als gevolg van de hevige regen trotseerde onze chauffeur de modderwegen in de droevig ogende dorpjes, maar wist ons feilloos op de juiste plek van bestemming af te zetten aan de voet van de heuvels langs een bosrand. Hier maakten wij een stevige wandeltocht waarbij de chauffeur bus ons een paar kilometer verder weer op pikte. Zowel landschappelijk als qua vogels was dit een fantastische plek. We zagen hier veel vogels waaronder Hop, Grauwe Gors, Grauwe Klauwier, Appelvink en een paartje Roodkopklauwier. In de verte klonk het geluid van een Griel. Vorkstaartplevier op jacht naar zijn prooi linksbovenin het beeld. De Vorkstaartplevier kan schitterend gezien worden tijdens deze reis. Foto: Han ZevenhuizenLangs de Zwarte Zeekkust bevinden zich een aantal kolonies Vorkstaartplevier. Foto: Han Zevenhuizen

Tegen de avond bereikten wij ons hotel in Babadag. In de feestzaal van het hotel voltrok zich tot 03.00 in de ochtend een heus lokaal gebruik. Het was een ́babyshower ́ en pappa en mamma gaven een feestje met live muziek. De baby zelf mocht natuurlijk niet ontbreken en lag, gekleed in middeleeuws kant, vrolijk in een wiegje mee te deinen op de muziek.

Zondag 22 mei
De babyshower bezorgde een aantal van ons een korte nacht. Na de nodige cafeïne bij het ontbijt en nog wat ingekochte versnaperingen gingen wij om 08.30 op weg. Even uit Babadag stopten wij bij een oud fort. De eerste nieuwe soorten voor de dag, en de trip, waren de Kwartel (gehoord) en Kneu. Op het talud van het fort bevonden zich Scharrelaars, Tapuiten en Grauwe Gorzen. De ScharrelaarHet zien van een Scharrelaar is nooit een straf. Foto: Edwin Vliegenthart

Op afstand zagen wij Roze Pelikanen, Balkansperwer en liet een Snor zich horen. Later op de ochtend stopten wij nog langs een. De lage vegetatie aan de rand van de plas was goed voor Kneu, Balkankwikstaart en Kleine Klapekster. Een Dwergarend (lichte fase) vloog over en onder de bus scharrelde een Kuifleeuwerik over de grond. Langs de route stopten wij ook enkele malen bij zoutwater gebiedjes. Hier waren veel steltlopers aanwezig waaronder Krombekstrandloper, Bonte Strandloper, Kluut, Steltkluut, Wulp en ook de eerste Vorkstaartplevieren. Tevens zagen wij ook hier Roodpootvalk, Oostelijke Vale Spotvogel en Syrische Bonte Specht. Leuk was nog de waarneming van een Steenuil in de achtertuin van een aangrenzende woning. De route voer langs uitgebreide glooiende velden met geel koolzaad en leidde nog langs enkele zoetwaterplasjes met onder meer Geoorde Fuut, Zwartkopmeeuw en Zomertaling. Het middagprogramma stond in het teken van de Bijeneter. We bezochten diverse kolonies met soms wel honderden nesten. Een geweldig schouwspel om zoveel Bijeneters om te zien en te horen! Tegen het eind van de middag stonden we bij een nest met Ooievaars. Het nest zelf bood tevens huisvesting aan Huismus en Spaanse Mus, altijd leuk! De route in het tweede deel van de middag bracht ons verder terug in de tijd. Oude dorpjes waar paard en wagen het meest aanwezige vervoersmiddel bleek en een zichtbaar hoge mate van vergrijzing bevestigen onze aanwezigheid in het 'oostblok'. En gelet op de plaatsnamen en soms ook de architectuur werd duidelijk dat er veel Turkse en Italiaanse invloeden zijn in deze streek van Roemenië. Omdat de Sperwergrasmus niet door iedereen was gezien had onze lokale gids nog een goede plek in gedachte. De chauffeur maakte onverwachts een stop langs een hoofdweg aan de rand van een begroeide berghelling. De lokale gids verdween op de helling in de vegetatie en kwam plots terug met een Sperwergrasmus! SperwergrasmusEen typische 'skulker' die zich hier even goed liet zien, de Sperwergrasmus. Foto: Han Zevenhuizen

Het ging om een zingend mannetje die zich langdurig fraai liet bekijken. Een geweldige soort om eens in het voorjaar te zien. Ook bevond zich langs de weg nog een paartje Syrische Bonte Specht dat zich mooi lieten bekijken. Terug in Babadag werd als iedere voorgaande avond na het diner 'gelijst'. De teller stond op 138 soorten.

Maandag 23 mei
Vandaag was voor velen een dag om naar uit te kijken vanwege een bezoek aan de Zwarte Zee. Een lange wandeltocht over een verharde weg door moeras en rietvelden vlak aan de Zwarte Zee bleek zeer vogelrijk. We zagen veel steltlopers waaronder Kleine Strandloper, Strandplevier, Bonte Strandloper, Kemphaan, Bosruiter, Tureluur en diverse Vorkstaartplevieren. Van de Rietvogels bleken Baardman, Roerdomp, Grote Karekiet, Kleine Karekiet en Snor aanwezig. En natuurlijk ook de Veldrietzanger, voor velen één van de hoogtepunten.

VeldrietzangerEen schitterende kans om de Veldrietzanger uitgebreid te bestuderen. Foto: Han Zevenhuizen

De zang van de Veldrietzanger, lijkend op een mengelmoes van Kleine Karekiet en Rietzanger, kon goed worden bestudeerd en liet zich geregeld heel fraai bekijken en fotograferen. De wandeltocht eindigde op een plek met een grote kolonie Visdieven (schatting ca. 1.000 - 1.500 exemplaren). Tijdens het pootje baden in de Zwarte Zee zagen we soorten als Dunbekmeeuw, Grote Stern, Dwergstern en Lachstern langs vliegen. Op de Zwarte Zee zelf dreven veel Futen en Aalscholvers. De enige Duinpieper van de trip kon hier worden bijgeschreven. In het verloop van de middag bezochten we een gebied met rietvelden en grasland. Op zeer korte afstand zagen we hier Grote Karekiet, wederom Veldrietzanger, Spaanse Mus, Steenuil en hoorden we nog een Griel. We reden terug in de richting het hotel en bezochten de loofbossen aan de rand van Babadag. Langs diverse stops pikten we Ortolaan, Dwergarend, Gekraagde Roodstaart, Zanglijster, Fluiter, Spotvogel mee en sloten we de dag af met een zingend mannetje Kleine Vliegenvanger die zich fraai liet bekijken. Op het terras voor het hotel werd tot laat in de avond nagepraat en nagenoten van de afgelopen dag en week. De volgende dag bestond uit de reisdag naar Boekarest met Amsterdam als eindbestemming.


Feedback?