Atlantic vs. Pacific: twee Odysseys, één blog

De Atlantic Odyssey vs. de Pacific Odyssey. Twee verschillende odysseys, twee verschillende delen van de wereld, twee verschillende schepen, één blog. Op 21 maart vertrekt Menno van Duijn met een groep van 9 vogelaars vanuit Amsterdam voor zijn reis: de Atlantic Odyssey. Via Buenos Aires naar Ushuaia in het zuiden van Argentinië en vervolgens met het expeditiecruiseschip Plancius via Antarctica, South Georgia, Tristan da Cunha, Sint Helena en Ascension naar Kaapverdië. Iets later, op 8 april, vertrekt Pieter van der Luit met een groepje van 3 vogelaars voor zijn reis: de Pacific Odyssey. Van Nieuw Zeeland – waar ze ook nog een week zullen vogelen – met het expeditiecruiseschip The Spirit of Enderby naar Norfolk Island, Nieuw Caledonië, de Solomon eilanden (Rennell, Makira, Guadalcanal, Kolombangara), de Caroline Islands (Truk) en Torishima naar Yokohama in Japan. Pelagic birding op z'n best en twee reizen met veel overeenkomsten (heel veel zeevogels en endemen op kleine eilanden midden in de oceaan), maar ook met veel verschillen (Antarctica vs. de tropen, oost vs. west en bekend vs. onbekend.) Om en om zullen Menno en Pieter (afgewisseld met gastauteurs) verhalen voor het blog naar Nederland sturen waar Martijn Bot de verhalen op internet zal zetten. Voor het eerst zullen twee verschillende Odysseys tegelijkertijd via één blog te volgen zijn, een heuse wereldprimeur door Inezia Tours! Van 21 maart (begin van de Atlantic Odyssey) tot 21 mei (einde van de Pacific Odyssey) op de Dutch Birding site: Atlantic vs. Pacific: twee Odysseys, één blog

Atlantic: dag 33 en 34

3 mei 2011  ·  6082 × bekeken

Dag 33: 28 april 2011

We zijn de Roman fracture gepasseerd en bevinden ons weer in dieper
water (meer dan 4.000 meter diep). Dit is ook merkbaar aan de diversi- teit. Nog altijd zijn er vrijwel constant Vale Stormvogeltjes te zien, soms in groepen van 20 vogels die bij elkaar op het water rusten. Zo nu en danworden ze echter verstoord door een Kleinste Jager. We pikken steeds meer vogels op die van hun overwinteringsgebied op weg zijn naar hun broed- gebieden. De Noordse Sterns nemen explosief toe en ook zien we een adult zomer Middelste Jager. Het aantal Kuhls Pijlstormvogels neemt eveneens toe maar de aantallen Sooty Terns nemen weer merkbaar af. Ook zien we nog een eenzame Red-billed Tropicbird voor het schip uitvliegen.

Het is vandaag een bewolkte dag met enkele zware tropische buien dus worden we gedwongen om te schuilen. Wanneer we in de lounge zitten passeren we een Blauwe Marlijn die rustig aan het opper-vlak dobbert en zich rustig in de diepte weg laat zakken. Zodra het droog is en we net aan dek staan varen we vlak langs een koppel Dwarf Sperm Whales en nog net voor ze wegduiken of beter gezegd zinken, kunnen we enkele foto's maken. Niet lang na deze waarneming bruist het oppervlak als twee Blauwe Marlijnen aan het fourageren zijn. Plots duikt er iets uit de oceaan, een Mako Shark zo blijkt later op de foto's. Op hetzelfde moment wordt er vanaf het bovendek een groepje Risso's Dolphins gezien en gefotografeerd.

De wind gaat liggen en de golven nemen af. Ideale omstandigheden en we zien zelfs groepen van 40 Vaaltjes op het water zitten evenals een groep van 200 Noordse Sterns, plus ruim 20 Kleinste Jagers waarvan de meeste met volledige tailstreamers. Een groep van 100 dolfijnen passeert het schip, bestaand uit White-bellied Long Snouted Spinner Dolphins en Clymene Dolphins. De twee groepen trekken samen op en de verschillen zijn duidelijk te zien. De Spinners springen meters hoog het water uit en een enkele keer draaien ze meerdere malen om hun as en doen hun naam eer aan.

Als de temperatuur daalt verduisteren zwaar geladen wolken de hemel. We worden omringd door zeer hevige buien en er hangt een duistere sfeer. De hemel wordt plots verlicht en dan breekt het onweer los. De kapiteit roept ons naar binnen en de bliksemafleider van het schip knettert. Een indrukwekkend schouwspel speelt zich als we allen veilig in de lounge zitten. 's Avonds worden er twee Vaaltjes van het dek geraapt. Dichterbij gaan we ze niet zien, een mooie kans de soort nog eens goed te bestuderen. De tweede vogel mist een voet, iets dat vaker schijnt voor te komen bij exemplaren van deze soort. Of ze dan uitsluitend rondjes kunnen zwemmen is ons nog niet duidelijk.

Dag 34: 29 april 2011

De wind is aangetrokken waardoor er meer deining is. Dit is niet eens zo
heel erg want ondertussen zijn we wel wat gewend maar de kabbeling die
ontstaat maakt het lastig om zeezoogdieren en vogels te vinden. Of dit nu de oorzaak is dat er zo weinig wordt gezien is de vraag want we komen niet verder dan een handvol Vaaltjes, enkele Bulwer's Petrels en een club Noordse Sterns. Tot de lunch wordt er alleen een plons gezien van een breachende walvisachtige maar daar blijft het bij. De meligheid schiet erin en als we langs een gele ton varen wordt "we all live in a yellow submarine" gezongen.

Het hoogtepunt is een Atlantische Blauwe Zwaardvis die vijfmaal uit het
water springt. Even later zwemt een nog nader te determineren haai langs
het schip. Hoewel we in water varen van gemiddeld (slechts) 1500 meter diep, biedt dit weinig spectaculairs. Nog altijd vliegen er Vale Storm-vogeltjes, Noordse Sterns, Kuhls Pijlstormvogels, Kleinste Jagers en enkele Bulwer's Stormvogels. Ornithologisch hoogtepunt van de dag zijn twee Wilson's Storm-Petrels. Ook qua zeezoogdieren valt er niet veel meer te beleven; enkel groepen van circa 20 en later van 120 Long-snouted Spinner Dolphins weten ons nog te vermaken. Morgen is onze (Rinse, Sjaak, Garry en Menno) laatste volle dag op open oceaan voor we bij de Kaapverden aankomen, waar we twee dagen op Praia hebben te besteden en een dag met het schip rond Fogo varen voor zeevogels en zeezoogdieren.

Menno van Duijn

Feedback?