Dutch Birding 40 jaar

De rubriek ‘Dutch Birding 40 jaar’ is bedoeld om stil te staan bij de 40e verjaardag van de DBA en 39 gepubliceerde jaargangen van Dutch Birding. In deze rubriek kunnen foto’s en ander beeldmateriaal worden geplaatst die de ontwikkelingen in deze periode illustreren, zoals scans van oude notulen, foto’s van de oprichters of andere oudgedienden en krantenartikelen over dwaalgasten in Nederland of over Dutch Birding.

Ben je in het bezit van krantenknipsels, foto's of ander beeldmateriaal dat deze ontwikkelingen illustreert? Upload die dan in de speciale rubriek 'Dutch Birding 40 jaar' in de fotogalerij.

Dutch Birding 40 jaar

Dutch Birding 40 jaar

1 februari 2018  ·  Enno Ebels (namens bestuur, redactie en webredactie van Dutch Birding)  ·  2811 × bekeken

2018 is het jaar van de 40e jaargang van Dutch Birding. In die 40 jaar is het vogelen in Nederland en elders in de wereld enorm veranderd, waarbij de Dutch Birding Association en het tijdschrift Dutch Birding een belangrijke rol hebben gespeeld. De kennis van de determinatie van schaarse en zeldzame vogels, de snelheid van communicatie, de taxonomische kennis en inzichten, de snelheid en kwaliteit van documentatie met foto's, geluidsopnamen en video’s en de kennis van waar zeldzaamheden in Nederland of lokale ornithologische specialiteiten in het buitenland zijn te vinden of te verwachten - alles heeft een ongekende groei en ontwikkeling doorgemaakt. Wie had 40 jaar geleden durven voorspellen dat een (vermoedelijke) zeldzaamheid via digitale camera, smartphone, back-of-camera shot en Whatsapp binnen enkele minuten bevestigd of ontkracht zou kunnen worden - en dan enkele weken later geverifieerd aan de hand van DNA-analyse van een poepmonster? Of dat je in een ver buitenland in een gebied zonder herkenningspunten dankzij GPS op enkele meters nauwkeurig de plek kunt vinden waar een bijzondere soort zich (hopelijk) ophoudt? Now you’re birding!

Het tijdschrift zelf laat in 39 jaargangen de ontwikkelingen goed zien. De kwaliteit en diepgang van de artikelen, de kwaliteit en diversiteit van de foto's, de kwaliteit van het drukwerk, de omvang van een jaargang, het aantal advertenties - alles is van jaar tot jaar gegroeid en pas de laatste jaren op een aantal punten gestabiliseerd, domweg omdat nog dikkere nummers technisch en financieel niet haalbaar zijn en nog betere foto's nauwelijks denkbaar zijn - hoewel dat laatste toch steeds weer wordt ontkracht... De vele ontwikkelingen in het kielzog van het tijdschrift groeiden in die vier decennia uit tot belangrijke ankerpunten voor vogelaars in Nederland, zoals de websites, Dutch Bird Alerts, boekpublicaties, de DB-vogeldagen, -weekenden en -weken en - last but not least - Dutch Avifauna.

De rubriek ‘Dutch Birding 40 jaar’ is bedoeld om stil te staan bij de oogst van 39 jaar DBA en 39 jaargangen van Dutch Birding. We roepen vogelaars op in deze rubriek foto’s en ander beeldmateriaal te plaatsen in de fotogalerij die de genoemde ontwikkelingen in deze periode illustreren, zoals scans van oude notulen, foto’s van de oprichters of andere oudgedienden en krantenartikelen over dwaalgasten in Nederland of over Dutch Birding. In de rubriek plaatsen we ook terugblikken op de inhoud van het tijdschrift. De eerste publicatie betreft een overzicht van alle covers van het tijdschrift vanaf jaargang 13 (de eerste jaargang met een vogelfoto op de omslag), met vermelding van soort en fotograaf.

Het logo bij deze rubriek van een Ross’ Meeuw op (hoge) leeftijd is gemaakt door Albert de Jong.

Discussie

Hans Gebuis  ·  2 februari 2018  13:25

Dank Enno. 40 jaar kort en bondig samengevat.


Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.

Feedback?

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.